Indicatieve bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling en waardeverhoging van uw bedrijf.

Indicatieve bedrijfswaardering

Onze Register Valuator verricht op basis van door u verstrekte (financiële) informatie een beoordeling van de aannemelijkheid van de geldstroomprognoses en het risicoprofiel van uw bedrijf.
Gezien de aard en omvang van deze opdracht, is het doel een indicatie te geven van de economische waarde. Een indicatief oordeel is vaak toereikend voor beeld- en besluitvorming over een overname, bedrijfsoverdracht en waardemanagement.
Deze dienst voldoet aan NIRV-Richtlijn 530 (Rapport inzake indicatieve waardering, www.nirv.nl) en het rapport is voor overeengekomen intern en beperkt extern gebruik.
wat houdt de indicatieve bedrijfswaardering in?

Wat kunt u van ons verwachten?

Dit is onze aanpak van de Indicatieve Bedrijfswaardering:

  1. Intake- en adviesgesprek: kennismaking met u in ons kantoor of middels video call (inclusief voorbereiding)
  2. Informatieverzameling/-analyse: wij ontvangen van u de antwoorden op onze online vragenlijst over (de markt van) uw bedrijf, de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar en de meest recente actuele financiële cijfers/prognose, alsmede de informatie benodigd om de aannemelijkheid van de geldstroomprognoses en het risicoprofiel van uw bedrijf indicatief te kunnen beoordelen, die wij vervolgens analyseren (financiële analyse, waardedrijversanalyse, aannemelijkheidsanalyse)
  3. Verificatie: onze Register Valuator heeft een gesprek met u in ons kantoor of middels video call om de achterliggende gedachte, onderbouwing, aannemelijkheid en uitgangspunten van de prognose met u te bespreken (aannemelijkheidsanalyse en financiële prognose)
  4. Waardering: onze Register Valuator rond de analyses af en bepaalt de bouwstenen van de waardering, stelt de vrije geldstroomprognose vast en bepaalt de economische waarde, wat in een concept rapport wordt vastgelegd en naar u wordt gestuurd
  5. Terugkoppeling: in een gesprek met u in ons kantoor of middels video call bespreekt onze Register Valuator het concept rapport en geeft u mondeling advies, indien daar aanleiding toe is wordt het rapport aangescherpt en afgerond
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 4 weken (afhankelijk van het moment van ontvangst van de benodigde informatie). Vanaf €7.500,- (excl. BTW) per bedrijf/product-marktcombinatie kunnen wij een Indicatieve Bedrijfswaardering voor u uitvoeren. De indicatieve bedrijfswaardering kan tevens (in een later stadium) als basis worden gebruikt voor een waardeverklaring of een waardemanagementtraject, wat kostenverlagend werkt voor die diensten. Indien gewenst kan er aan deze dienst tevens een strategisch waardeadvies worden toegevoegd, bijvoorbeeld over een overnamebeslissing of het realiseren van waardeverhoging of verkoopklaar maken van het bedrijf (zie bij Waardemanagement). Een fiscaal-juridische analyse/beoordeling is optioneel.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn gespecialiseerd in hoogwaardige waarderingswerkzaamheden (www.nirv.nl) én hebben kennis van uw business, Hierdoor zijn zij in staat de aannemelijkheid van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf te beoordelen.
Deze ervaring is noodzakelijk om een indicatief oordeel over de economische waarde te kunnen vellen.

Nino Obbes


Bel  (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Nino Obbes

Referentie indicatieve bedrijfswaardering

Case: Inzicht in de waarde van een technisch installatiebedrijf

Gezien zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd, heeft de ondernemer van een middelgroot technisch installatiebedrijf, gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor het binnenklimaat, ons gevraagd als start van het verkoopproces een indicatief oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf vanuit het perspectief van een potentiële koper. Hierbij werd gevraagd het perspectief van zowel een financiële als een strategische koper in ogenschouw te nemen.