Indicatieve bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling en waardeverhoging van uw bedrijf.

Indicatieve bedrijfswaardering

Onze Register Valuator verricht op basis van door u verstrekte (financiële) informatie een beoordeling van de aannemelijkheid van de geldstroomprognoses en het risicoprofiel van uw bedrijf.
Gezien de aard en omvang van deze opdracht, is het doel een indicatie te geven van de economische waarde. Een indicatief oordeel is vaak toereikend voor beeld- en besluitvorming over overnames, bedrijfsoverdrachten en waardemanagement.
Deze dienst voldoet aan NIRV-Richtlijn 530 (Rapport inzake indicatieve waardering, www.nirv.nl) en het rapport is voor intern gebruik door u en (onder bepaalde voorwaarden) voor beperkt extern gebruik.
wat houdt de indicatieve bedrijfswaardering in?

Wat kunt u van ons verwachten?

Dit is onze aanpak van de Indicatieve Bedrijfswaardering:

  1. Intake: kennismaking met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor en bespreking van aanleiding, doel en reikwijdte van de opdracht
  2. Informatieverzameling: wij ontvangen van u de antwoorden op onze online vragenlijst en de gevraagde informatie benodigd om de aannemelijkheid van de (geldstroom-)prognoses en het risicoprofiel van uw bedrijf indicatief te kunnen beoordelen
  3. Verificatie: zodra wij de informatie van u hebben ontvangen, analyseren wij deze en heeft onze Register Valuator een gesprek met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor om ons beeld van de feiten en omstandigheden te toetsen en samen met u de uitgangspunten van de prognose vast te stellen
  4. Uitvoering: onze Register Valuator verricht een financiële analyse van de historische cijfers (inclusief benchmarking), een waardedrijversanalyse, stelt een financiële prognose op, bepaalt (de bouwstenen van) de waardering en rapporteert een voorlopige conclusie over de indicatie van de economische waarde aan u
  5. Terugkoppeling: in een gesprek met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor bespreekt onze Register Valuator het concept rapport en - indien daar aanleiding toe is - wordt het rapport aangescherpt en afgerond
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 2 tot 4 weken (afhankelijk van het moment van ontvangst van de benodigde informatie). Vanaf €5.000,- (excl. BTW) per bedrijf kunnen wij een Indicatieve Bedrijfswaardering voor u uitvoeren. De indicatieve bedrijfswaardering kan tevens (in een later stadium) als basis worden gebruikt voor een waardeverklaring of een waardemanagementtraject, wat kostenverlagend werkt voor die diensten.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn gespecialiseerd in hoogwaardige waarderingswerkzaamheden (www.nirv.nl) én hebben kennis van uw business, Hierdoor zijn zij in staat de aannemelijkheid van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf te beoordelen.
Deze ervaring is noodzakelijk om een indicatief oordeel over de economische waarde te kunnen vellen.

Nino Obbes


Bel  (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Nino Obbes

Referentie indicatieve bedrijfswaardering

Case: Inzicht in de waarde van een technisch installatiebedrijf

Gezien zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd, heeft de ondernemer van een middelgroot technisch installatiebedrijf, gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor het binnenklimaat, ons gevraagd als start van het verkoopproces een indicatief oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf vanuit het perspectief van een potentiële koper. Hierbij werd gevraagd het perspectief van zowel een financiële als een strategische koper in ogenschouw te nemen.