Waardeverklaring

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling en waardeverhoging van uw bedrijf.

Waardeverklaring

Onze Register Valuator verricht al het nodige onderzoek om een (onpartijdige) oordeel te kunnen vellen en een verklaring te kunnen afgeven over de economische waarde van uw bedrijf. Het resultaat is een waarderingsrapport met uitgebreide onderbouwing van de conclusie.
Deze dienst is geschikt voor situaties waarin een verklaring over de economische waarde is gewenst c.q. vereist. Zoals voor fiscale waardering, aantrekken vermogenverschaffers, aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddeling, bindend advies en fusies & overnames.
Het waarderingsrapport voldoet aan NIRV-Richltijn 510/520 (Waarderingsrapport onpartijdig/partijdig www.nirv.nl) en is voor intern en extern gebruik.
Wat houd de dienst bedrijfswaardering waardeoordeel in?

Wat kunt u van ons verwachten?

  1. Intake: kennismaking met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor en bespreking van aanleiding, doel en reikwijdte van de opdracht en welke sleutelfunctionarissen naast u in het onderzoek worden betrokken;
  2. Informatieverzameling/-analyses: interviews met u en uw sleutelfunctionarissen, het ontvangen van de gevraagde informatie en het doen van eigen onderzoek op basis waarvan wij een oordeel over de economische waarde kunnen vellen en hierover een verklaring kunnen afgeven, welke informatie wij vervolgens analyseren (bedrijfsstructuur en -historie, omgevings-strategie-organisatieanalyse, financiële analyse, waardedrijversanalyse)
  3. Verificatie: onze Register Valuator neemt contact met u op voor een gesprek met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor om de markt- en bedrijfssituatie door te lichten en de aannemelijkheid en de uitgangspunten voor de geldstroomprognose en het risicoprofiel te bepalen
  4. Waardering: onze Register Valuator rond de analyses af, bepaalt de bouwstenen van de waardering en de economische waarde, verricht een risico-scenario-gevoeligheidsanalyse en stelt een concept verklaring met daarin de voorlopige conclusie over de economische waarde van uw bedrijf op
  5. Terugkoppeling: in een gesprek met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor bespreekt onze Register Valuator het concept waarderingsrapport met u en - indien daar aanleiding toe is - wordt het rapport aangepast/afgerond en de verklaring getekend
De doorlooptijd van het gehele proces is afhankelijk van doel en reikwijdte van de opdracht, maar is doorgaans ca. 6 weken (afhankelijk van het moment van ontvangst van de benodigde informatie). Een prijsindicatie is vanaf €11.500,- (excl. BTW). Een fiscaal-juridische analyse/beoordeling is optioneel.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn gespecialiseerd in hoogwaardige waarderingswerkzaamheden (www.nirv.nl) én hebben kennis van uw business, Hierdoor zijn zij in staat de aannemelijkheid van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf te beoordelen.
In het geval van het afgeven van een Waardeverklaring werken wij altijd met het "vier-ogen principe": onze Register Valuators beoordelen namelijk elkaars rapporten alvorens een handtekening te zetten.
Nino Obbes

Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Nino Obbes

Referentie bedrijfswaardering waardeoordeel

Case: Waardering internationale fashion groothandel

De ondernemers van een internationale fashion groothandel hebben ons benaderd om een bedrijfswaardering te verrichten in het kader van een eventuele participatie van een samenwerkingspartij in het bedrijf. Het doel van onze opdracht was om een onpartijdig oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf en daar een verklaring over af te geven, zodat het als onderbouwde basis kon dienen voor de gesprekken met de samenwerkingspartij.