Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Overnamebegeleiding

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling, waardeverhoging en overname van uw bedrijf

Wij geven u strategisch advies over een overname en/of begeleiden u in alle facetten en fasen van de bedrijfsoverdracht aan een externe partij of binnen de familie. Hiervoor hebben wij onze eigen aanpak ontwikkeld: Bedrijfsoverdracht in 5 stappen.
Een integrale, multidisciplinaire aanpak is cruciaal in een bedrijfsoverdracht. Daarom beschikt ons team over alle benodigde competenties (bedrijfseconomisch/accountancy, bedrijfswaardering, fiscaal en juridisch) om het gehele traject in alle facetten te overzien en te regisseren. Wij werken hierbij optimaal samen met u en uw huisadviseurs, eventueel aangevuld met onze gespecialiseerde partners. In ieder geval ontzorgen wij u volledig!
Een goede voorbereiding is ook in overnametrajecten het halve werk. Hierdoor kunt u met ons de regie blijven voeren. Realiseert u zich dat de onderhandelingen al starten bij het eerste contact met een potentiële koper en pas eindigen als het geld op de rekening staat en garanties/vrijwaringen zijn verlopen! 
Waardemanagement wat is het?

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze aanpak Bedrijfsoverdracht in 5 stappen:
  1. Voorbereiding Doel: economische waardebepaling en bedrijfsoverdracht vormgeven om de regie te kunnen voeren over het overnametraject. Eindproducten: Rapport Indicatieve Bedrijfswaardering, Rapport Bedrijfsoverdrachtplan en Termsheet;
  2. Verkopen Doel: het bedrijf overtuigend presenteren aan geselecteerde potentiële kopers, kandidaat-kopers werven Eindproducten:  Verkoopplan (kopersprofiel, long list/shortlist), Verkoopdocumentatie (Investment Proposal, Informatiememorandum) en Rapportage besprekingen.
  3. Onderhandelen Doel: onderhandelen met een kandidaat-koper om tot principeafspraken te komen. Eindproducten: Letter of Intent (LOI) of NBO (Non Binding Offer);
  4. Onderzoeken en overeenkomen Doel: zorgen voor een optimaal verloop van het boekenonderzoek (Due Diligence) en optimale vastlegging van afspraken in transactiedocumenten. Eindproducten: Dataroom, Rapport Due Diligence en Transactiedocumentatie (verkoop-koop-, aandeelhouders-, samenwerkings-, management-, bestuurs-, huur- en overige overeenkomsten). 
  5. Sluiting en nazorg Doel: zorgen voor een optimaal verloop van de economische en juridische overdracht (Closing) en dat alle afspraken (inclusief garanties/vrijwaringen) correct worden nagekomen. Eindproducten:  Rapport Bevindingen Closing & Nazorg.
Kostenindicatie: op aanvraag (op basis van een regie of vaste vergoeding in combinatie met een success fee)

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Overnamespecialisten en Register Valuators, toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators (www.nirv.nl), hebben kennis van uw business en ruime ervaring opgedaan in het (bege-)leiden en overdragen/overnemen van MKB-bedrijven. In het Team van Bedrijfswaardering-MKB zijn alle benodigde disciplines aanwezig (bedrijfseconomisch, accountancy, bedrijfswaardering, fiscaal en juridisch). Hierdoor zijn wij in staat om u volledig te ontzorgen in alle fasen/facetten van het overnametraject.
image


Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!
Drs. Nino Obbes RV

image

Succesvolle begeleiding NCT bij joint venture met Van Dorp Zorg

Al enkele jaren begeleiden wij Remco de Neef, directeur-eigenaar van NCT Integrations B.V. (NCT), met waardebepaling en strategisch overnameadvies. NCT is een succesvolle specialist in het van A-tot-Z begeleiden van zorginstellingen bij het ontwerpen en implementeren van zorgdomotica. Op een gegeven moment is hij in gesprek geraakt met Van Dorp Zorg, onderdeel van een duurzame technische dienstverlener met 21 vestigingen door heel Nederland, over het bundelen van hun krachten. Met als resultaat een overname van 50% van de aandelen van NCT door Van Dorp Zorg.