Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Waardeanalyse en -berekening

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling en waardeverhoging van uw bedrijf.

Onze Register Valuator berekent op basis van door u verstrekte (financiële) informatie de economische waarde van uw bedrijf en geeft u praktisch inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren (de zogeheten 'waardedrijvers') (optioneel)
Een waardeberekening is vaak toereikend voor uw eerste beeldvorming over de economische waarde van uw bedrijf, bijvoorbeeld om de mogelijkheden van een overname of bedrijfsoverdracht te verkennen. Met de sterke, aandachts- en verbeterpunten in de waardeanalyse kunt u direct aan de slag om de waarde van uw bedrijf te verhogen en/of uw bedrijf verkoopklaar te maken.
Deze opdracht voldoet aan NIRV-Richtlijn 540 (Calculatorische Opdracht) en is bedoeld voor eigen (intern) gebruik door u. Daarnaast mag het volledige rapport worden gebruikt voor nader over te komen beperkte verspreiding (bijvoorbeeld aan direct belanghebbenden en uw adviseurs).
image

Wat kunt u verwachten?

Dit is onze aanpak van de Waardeanalyse/-berekening

  1. Intake: kennismaking met u in ons kantoor of middelss video call
  2. Informatieverzameling en -analyse: wij ontvangen en analyseren de jaarrekeningen van de laatste 5 jaar en de meest actuele financiële cijfers/prognose, en (optioneel) uw antwoorden op onze online vragenlijst over de waardedrijvers
  3. Verificatie en prognose: onze Register Valuator heeft een gesprek met u via video call om de analyses te verifiëren en de achterliggende gedachte en uitgangspunten van de prognose te bespreken 
  4. Waardeberekening en waardedrijversanalyse: onze Register Valuator rond de financiële en waardedrijversanalyse (optioneel) af, bepaalt de bouwstenen van de waardeberekening en rekent de van u ontvangen informatie door in een economische waarde
  5. Rapportage en terugkoppeling: de conclusies worden in een conceptrapport vastgelegd en naar u gestuurd ter beoordeling, onze Register Valuator spreekt dit persoonlijk met u door in ons kantoor of via video call, waarna het rapport (indien nodig) wordt aangescherpt en definitief gemaakt
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 4 weken na ontvangst van de benodigde informatie. Kostenindicatie: Waardeberekening €4.000,- (excl. BTW), Waardeanalyse €2.000,-, per bedrijf/product-marktcombinatie.
Deze dienst kan worden opgewaardeerd tot een (indicatieve) bedrijfswaardering (waarin wij de van u ontvangen informatie tevens beoordelen op aannemelijkheid) of als basis worden gebruikt voor een waardemanagement traject, wat kostenverlagend werkt voor die diensten. Indien gewenst kan er aan deze dienst een strategisch advies worden toegevoegd voor het nemen van overnamebeslissingen of het verhogen van de waarde en het verkoopklaar maken van uw bedrijf (zie bij Strategisch waardeadvies en -management). Een fiscaal-juridische analyse is tevens optioneel.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators (www.nirv.nl) en hebben kennis van uw business, zodat zij snel tot de kern van de markt en uw bedrijf kunnen komen en dit op de juiste economische waarde weten te schatten.
Deze ervaring is noodzakelijk voor het in beperkte tijd kunnen verrichten van een Waardedrijvers-scan die u daadwerkelijk praktisch inzicht biedt.
Nino Obbes

Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Drs. Nino Obbes RV

image

Case: Als een concurrent uw bedrijf wil overnemen

De ondernemer van een middelgroot transportbedrijf verkreeg regelmatige toespelingen van een concurrent om het bedrijf aan hem te verkopen. Gezien de leeftijd van de ondernemer, wilde hij deze toespelingen niet zomaar naast zich neerleggen en benaderde Bedrijfswaardering-MKB om een eerste indruk te krijgen van de prestaties van zijn bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren en een ruwe schatting van de economische waarde.