Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Indicatieve bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling, waardeverhoging en overname van uw bedrijf

Onze Register Valuator verricht een beoordeling van de aannemelijkheid van de geldstroomprognoses en het risicoprofiel van uw bedrijf op basis van door u verstrekte (financiële) informatie. Gezien de aard en omvang van deze opdracht, is het doel een indicatie te geven van de economische waarde uw bedrijf. Met een indicatief oordeel van onze Register Valuator heeft u een onafhankelijke conclusie over de economische waarde van uw bedrijf en meer onderbouwing voor besluitvorming over een overname, bedrijfsoverdracht, participatie en waardemanagement.
Deze dienst voldoet aan NIRV-Richtlijn 530 (Rapport inzake indicatieve waardering) en het rapport is bedoeld voor intern en extern gebruik voor het overeengekomen doel.
wat houdt de indicatieve bedrijfswaardering in?

Wat kunt u van ons verwachten?

Dit is onze aanpak van de Indicatieve Bedrijfswaardering:

  1. Intake: kennismaking met u in ons kantoor of middels video call
  2. Informatieverzameling en -analyse: wij ontvangen en analyseren uw antwoorden op onze online vragenlijst over (de markt van) uw bedrijf, de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar en de meest recente actuele financiële cijfers/prognose, alsmede de informatie benodigd om de aannemelijkheid van de geldstroomprognoses en het risicoprofiel van uw bedrijf indicatief te kunnen beoordelen
  3. Verificatie en prognose: onze Register Valuator heeft een gesprek met u middels video call om de achterliggende gedachte, uitgangspunten, onderbouwing en aannemelijkheid van de prognose met u te bespreken
  4. Waardering: onze Register Valuator rond de analyses af, bepaalt de bouwstenen van de waardering, beoordeelt de aannemelijkheid van de geldstroomprognose en het risicoprofiel en geeft een indicatief oordeel over de economische waarde van uw bedrijf
  5. Rapportage en terugkoppeling: de conclusies worden in een conceptrapport vastgelegd en naar u gestuurd, onze Register Valuator spreekt dit persoonlijk met u door in ons kantoor of middels video call, waarna het rapport (indien nodig) wordt aangescherpt en definitief gemaakt
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 6 weken na ontvangst van de benodigde informatie. Kostenindicatie: een vaste vergoeding van €8.000,- (excl. BTW) per bedrijf/product-marktcombinatie. De Indicatieve Bedrijfswaardering kan tevens (in een later stadium) worden gebruikt voor een Complete Bedrijfswaardering of aangevuld met Strategisch Advies of Overnamebegeleiding. Een fiscaal-juridische analyse/beoordeling valt buiten de reikwijdte van de opdracht, maar is optioneel (als meerwerk).
Voor werk buiten de reikwijdte van de opdracht (na voorafgaande mondelinge goedkeuring door de opdrachtgever) gelden de volgende tarieven: Register Valuator €250,- (excl. BTW) en Financieel/Business Analist €150,- per uur.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn gespecialiseerd in hoogwaardige waarderingswerkzaamheden (www.nirv.nl) én hebben kennis van uw business, Hierdoor zijn zij in staat de aannemelijkheid van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf te beoordelen.
Deze ervaring is noodzakelijk om een indicatief oordeel over de economische waarde te kunnen vellen.

Nino Obbes


Bel  (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Nino Obbes

Referentie indicatieve bedrijfswaardering

Case: Inzicht in de waarde van een technisch installatiebedrijf

Gezien zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd, heeft de ondernemer van een middelgroot technisch installatiebedrijf, gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor het binnenklimaat, ons gevraagd als start van het verkoopproces een indicatief oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf vanuit het perspectief van een potentiële koper. Hierbij werd gevraagd het perspectief van zowel een financiële als een strategische koper in ogenschouw te nemen.