Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Waardeberekening

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling, waardeverhoging en overnamebegeleiding

Onze Register Valuator berekent op basis van door u verstrekte (financiële) informatie en uitgangspunten de economische waarde van uw bedrijf.
Een waardeberekening is vaak toereikend voor uw eerste beeldvorming over de economische waarde van uw bedrijf, bijvoorbeeld om de mogelijkheden van een overname of bedrijfsoverdracht te verkennen.
Deze opdracht voldoet aan NIRV-Richtlijn 540 (Calculatorische Opdracht) en is bedoeld voor eigen (intern) gebruik door u en uw professionele adviseurs.
image

Wat kunt u verwachten?

Dit is onze aanpak van de Waardeanalyse/-berekening

  1. Intake: kennismaking met u middels video call
  2. Informatieverzameling en -analyse: wij ontvangen en analyseren de door uw administrateur in onze Inputsheet aangeleverde cijfers uit de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar en de meest actuele financiële cijfers, en in onze sheet Omzet-Marge Analyse-Prognose uw gespecificeerde prognose
  3. Verificatie en prognose: onze Register Valuator heeft een gesprek met u via video call om de financiële analyses te verifiëren en de uitgangspunten van de prognose te bespreken
  4. Waardeberekening: onze Register Valuator rond de analyses af, stelt de financiële prognose op, bepaalt de bouwstenen van de waardeberekening en rekent de van u ontvangen informatie door met als uitkomst een economische waarde
  5. Rapportage en terugkoppeling: de conclusies worden in een conceptrapport vastgelegd en naar u gestuurd ter beoordeling, onze Register Valuator spreekt dit persoonlijk met u door in een video call, waarna het rapport (indien nodig) wordt aangescherpt en definitief gemaakt
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 4 weken na ontvangst van de benodigde informatie. Kostenindicatie: Waardeberekening €4.000,- (excl. BTW).
Deze dienst kan binnen 6 weken na oplevering worden opgewaardeerd tot een Indicatieve Bedrijfswaardering, waarin wij de van u ontvangen informatie beoordelen op aannemelijkheid en een indicatief oordeel vellen over de economische waarde) of als basis worden gebruikt voor Strategisch Advies of Overnamebegeleiding. Een fiscaal-juridische analyse is optioneel.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators (www.nirv.nl) en hebben kennis van uw business, zodat zij snel tot de kern van de markt en uw bedrijf kunnen komen en dit op de juiste economische waarde weten te schatten.
Deze ervaring is noodzakelijk voor het in beperkte tijd kunnen verrichten van een Waardedrijvers-scan die u daadwerkelijk praktisch inzicht biedt.
Nino Obbes

Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Drs. Nino Obbes RV

image

Case: Als een concurrent uw bedrijf wil overnemen

De ondernemer van een middelgroot transportbedrijf verkreeg regelmatige toespelingen van een concurrent om het bedrijf aan hem te verkopen. Gezien de leeftijd van de ondernemer, wilde hij deze toespelingen niet zomaar naast zich neerleggen en benaderde Bedrijfswaardering-MKB om een eerste indruk te krijgen van de prestaties van zijn bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren en een ruwe schatting van de economische waarde.