Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Waardering

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling, waardeverhoging en overname van uw bedrijf

Onze Register Valuator verricht al het nodig geachte (zelfstandig) onderzoek om een (on-)partijdig oordeel te kunnen vellen over de economische waarde van uw bedrijf. Een waarderingsoordeel van een Register Valuator is vaak gewenst c.q. vereist in geval van het aantrekken van vermogenverschaffers, aandeelhouders-overeenkomsten, bemiddeling, bindend advies en fusies & overnames.
Het waarderingsrapport voldoet aan NIRV-Richltijn 510 (Waarderingsrapport)  en is voor intern en extern gebruik voor het overeengekomen doel.
Wat houd de dienst bedrijfswaardering waardeoordeel in?

Wat kunt u van ons verwachten?

  1. Intake: kennismaking met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor en bespreking van aanleiding, doel en reikwijdte van de opdracht en welke personen naast u in het onderzoek worden betrokken;
  2. Informatieverzameling en -analyses: wij ontvangen en analyseren alle benodigde informatie, zowel schriftelijk als in interviews met betrokkenen, en verkregen door eigen onderzoek, op basis waarvan wij een oordeel kunnen vellen over de economische waarde van uw bedrijf
  3. Verificatie historie en prognose: onze Register Valuator heeft een gesprek met u en andere betrokkenen op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor om de markt- en bedrijfssituatie door te lichten (inclusief de financiële historie) en de aannemelijkheid van de uitgangspunten voor de geldstroomprognose en het risicoprofiel te bepalen
  4. Waardering: onze Register Valuator rond de analyses af, bepaalt de bouwstenen van de waardering en de economische waarde, verricht een risico-scenario-gevoeligheidsanalyse en velt een waarderingsoordeel over de economische waarde
  5. Terugkoppeling: in een gesprek met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor bespreekt onze Register Valuator het concept waarderingsrapport met u en - indien daar aanleiding toe is - wordt het rapport aangepast/afgerond en de verklaring getekend
De doorlooptijd van het gehele proces is afhankelijk van doel en reikwijdte van de opdracht, maar is doorgaans ca. 8 weken na ontvangst van de benodigde informatie. Kostenindicatie: vaste vergoeding vanaf €12.000,- (excl. BTW). Een fiscaal-juridische analyse/beoordeling valt buiten de reikwijdte van de opdracht, maar is optioneel (als meerwerk).

Voor werk buiten de reikwijdte van de opdracht (na voorafgaande mondelinge goedkeuring door de opdrachtgever) gelden de volgende tarieven: Register Valuator €250,- (excl. BTW) en Financieel/Business Analist €150,- (excl. BTW) per uur.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn gespecialiseerd in hoogwaardige waarderingswerkzaamheden (www.nirv.nl) én hebben kennis van uw business, Hierdoor zijn zij in staat de aannemelijkheid van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf te beoordelen.
In het geval van het afgeven van een Waardeverklaring werken wij altijd met het "vier-ogen principe": onze Register Valuators beoordelen namelijk elkaars rapporten alvorens een handtekening te zetten.
Nino Obbes

Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Nino Obbes

Referentie bedrijfswaardering waardeoordeel

Case: Waardering internationale fashion groothandel

De ondernemers van een internationale fashion groothandel hebben ons benaderd om een bedrijfswaardering te verrichten in het kader van een eventuele participatie van een samenwerkingspartij in het bedrijf. Het doel van onze opdracht was om een onpartijdig oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf en daar een verklaring over af te geven, zodat het als onderbouwde basis kon dienen voor de gesprekken met de samenwerkingspartij.