Waardedrijvers-scan

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling en waardeverhoging van uw bedrijf.

Waardedrijvers-scan

Onze Register Valuator verricht op basis van door u verstrekte (financiële) informatie een waardedrijvers-analyse en een doorrekening van uw prognose in de economische waarde van uw bedrijf.
Het dashboard geeft u praktisch inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de belangrijkste factoren die de economische waarde bepalen. Met de sterke, aandachts- en verbeterpunten kunt u direct aan de slag in de verkenning van mogelijkheden voor overname, bedrijfsoverdracht of waardeverhoging en verkoopklaar maken.
Deze opdracht voldoet aan NIRV-Richtlijn 540 (Calculatorische Opdracht, www.nirv.nl) en is voor intern gebruik door u.
image

Wat kunt u verwachten?

Dit is onze aanpak van de Waardedrijvers-scan:

  1. Intake: kennismaking met u via telefoon/Facetime/Skype of in ons kantoor
  2. Informatieverzameling: u ontvangt van ons een link naar onze online vragenlijst over (de markt van) uw bedrijf met het verzoek deze te beantwoorden en wij ontvangen van u de actuele jaarrekeningen (laatste 3 jaar)
  3. Verificatie: zodra wij de informatie van u hebben ontvangen, analyseren wij deze en neemt onze Register Valuator contact met u op (via telefoon/Facetime/Skype) om de achterliggende gedachte, onderbouwing en uitgangspunten van de prognose met u te bespreken
  4. Uitvoering: onze Register Valuator voert een waardedrijversanalyse uit, rekent uw uitgangspunten van de prognose door in economische waarde en stelt een concept dashboard op
  5. Terugkoppeling: het concept dashboard spreken we persoonlijk met u door in ons kantoor, waarna het (indien nodig) wordt aangescherpt en afgerond
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 1 to 2 weken (afhankelijk van het moment van ontvangst van alle benodigde informatie). Vanaf €2.500,- (excl. BTW) per bedrijf kunnen wij de Waardedrijvers-scan voor u uitvoeren. De Waardedrijvers-scan kan tevens worden opgewaardeerd tot een (indicatieve) bedrijfswaardering of als basis worden gebruikt voor een waardemanagement traject, wat kostenverlagend werkt voor die diensten.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators (www.nirv.nl) en hebben kennis van uw business, zodat zij snel tot de kern van de markt en uw bedrijf kunnen komen en dit op de juiste economische waarde weten te schatten.
Deze ervaring is noodzakelijk voor het in beperkte tijd kunnen verrichten van een Waardedrijvers-scan die u daadwerkelijk praktisch inzicht biedt.
Nino Obbes

Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Drs. Nino Obbes RV

image

Case: Als een concurrent uw bedrijf wil overnemen

De ondernemer van een middelgroot transportbedrijf verkreeg regelmatige toespelingen van een concurrent om het bedrijf aan hem te verkopen. Gezien de leeftijd van de ondernemer, wilde hij deze toespelingen niet zomaar naast zich neerleggen en benaderde Bedrijfswaardering-MKB om een eerste indruk te krijgen van de prestaties van zijn bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren en een ruwe schatting van de economische waarde.