Waardeanalyse/-berekening

Bedrijfswaardering-MKB is uw partner in waardebepaling en waardeverhoging van uw bedrijf.

Waardeanalyse/-berekening

Onze Register Valuator verricht op basis van door u verstrekte (financiële) informatie een waardedrijvers-analyse en berekent de economische waarde van uw bedrijf.
Het dashboard geeft u praktisch inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de belangrijkste factoren die de economische waarde bepalen. Met de sterke, aandachts- en verbeterpunten kunt u direct aan de slag in de verkenning van mogelijkheden voor overname, bedrijfsoverdracht of waardeverhoging en verkoopklaar maken.
Deze opdracht voldoet aan NIRV-Richtlijn 540 (Calculatorische Opdracht, www.nirv.nl) en is voor eigen (intern) gebruik door u.
image

Wat kunt u verwachten?

Dit is onze aanpak van de Waardeanalyse/-berekening

  1. Intake- en adviesgesprek: kennismaking met u via telefoon/video call of in ons kantoor (inclusief voorbereiding)
  2. Informatieverzameling/-analyse: u ontvangt van ons een link naar onze online vragenlijst over (de markt van) uw bedrijf met het verzoek deze te beantwoorden en wij ontvangen van u de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar en de meest actuele tussentijdse financiële cijfers/prognoses, die wij analyseren
  3. Verificatie: onze Register Valuator neemt contact met u op voor een gesprek met u via telefoon/video call om de achterliggende gedachte, onderbouwing en uitgangspunten van de waardedrijvers en de prognose te bespreken
  4. Waardeberekening: onze Register Valuator rond de financiële en waardedrijversanalyse af, stelt de vrije geldstroomprognose vast, bepaalt de bouwstenen van de waardeberekening en rekent de prognose door in een economische waarde, vervolgens worden de conclusies in een concept rapport vastgelegd en naar u gestuurd
  5. Terugkoppeling: het concept rapport spreekt onze Register Valuator persoonlijk met u door in ons kantoor of via video call, waarna het (indien nodig) wordt aangescherpt en afgerond
Het gehele proces heeft een doorlooptijd van ca. 2 weken (afhankelijk van het moment van ontvangst van alle benodigde informatie). Vanaf €4.500,- (excl. BTW) per bedrijf/product-marktcombinatie kunnen wij de Waardedrijvers-scan voor u uitvoeren. De Waardedrijvers-scan kan tevens worden opgewaardeerd tot een (indicatieve) bedrijfswaardering (waarin wij de van u ontvangen informatie tevens beoordelen op aannemelijkheid) of als basis worden gebruikt voor een waardemanagement traject, wat kostenverlagend werkt voor die diensten. Indien gewenst kan er aan deze dienst een strategisch waardeadvies worden toegevoegd voor het nemen van overnamebeslissingen of het verhogen van de waarde en verkoopklaar maken van het bedrijf (zie bij Waardemanagement). Een fiscaal-juridische scan is tevens optioneel.

Waarom Bedrijfswaardering-MKB?

Onze Register Valuators zijn toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators (www.nirv.nl) en hebben kennis van uw business, zodat zij snel tot de kern van de markt en uw bedrijf kunnen komen en dit op de juiste economische waarde weten te schatten.
Deze ervaring is noodzakelijk voor het in beperkte tijd kunnen verrichten van een Waardedrijvers-scan die u daadwerkelijk praktisch inzicht biedt.
Nino Obbes

Bel (06) 29202473 of mail info@bedrijfswaardering-mkb.nl
Wij denken graag met u mee!

Drs. Nino Obbes RV

image

Case: Als een concurrent uw bedrijf wil overnemen

De ondernemer van een middelgroot transportbedrijf verkreeg regelmatige toespelingen van een concurrent om het bedrijf aan hem te verkopen. Gezien de leeftijd van de ondernemer, wilde hij deze toespelingen niet zomaar naast zich neerleggen en benaderde Bedrijfswaardering-MKB om een eerste indruk te krijgen van de prestaties van zijn bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren en een ruwe schatting van de economische waarde.