Bedrijfswaardering-MKB heeft een praktische 5-stappen methode ontwikkeld voor het verhogen van de waarde van uw bedrijf:
  1. Waardedrijvers-scan: het geven van inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de waardebepalende factoren en het identificeren van verbeterpunten
  2. Bedrijfswaardering: het bepalen van de economische waarde van uw bedrijf vanuit de optiek van een financiële of strategische koper/investeerder
  3. Totaalstrategie- en aanpak voor waardeverhoging formuleren: doelgerichte strategie en totaalaanpak bepalen voor waardeverhoging
  4. Financieel plan: financiële uitwerking van de waardeverhogingsstrategie/-aanpak (vanuit verschillende scenario's en perspectieven)
  5. Roadmap en implementatie/realisatie: stappenplan voor een gedoseerde en effectieve realisatie van de waarderverhogingsmaatregelen en begeleiding van u bij de implementatie/realisatie
Wilt u meer weten over het verhogen van de waarde van uw bedrijf? Aarzelt u dan niet contact op te nemen en bel ons vandaag nog (M06-29202473)!
Back to Top