Bestel Waardedrijvers-scan

Gebruik onderstaand formulier om een Waardedrijvers-scan te bestellen. De kosten zijn €1500,- excl. BTW. Na invulling ontvangt u een email met daarin een bestelbevestiging en een factuur. Vervolgens nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op voor een Intakegesprek via telefoon/Skype/Facetime.

Na ontvangst van de betaling van bovengenoemd bedrag op ons bankrekeningnummer NL65INGB0007055115, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling, sturen wij u een link naar een online vragenlijst over de waardedrijvers. Zodra wij de informatie hebben ontvangen, streven we naar het opleveren van een concept dashboard rapport na ongeveer 7 werkdagen. Dit rapport zullen we in een gesprek met u via telefoon/Skype/Facetime bespreken en - indien daar aanleiding toe is - aanpassen.

Indien uit het intakegesprek en/of de eventueel door u aangeleverde informatie blijkt, dat de Waardedrijvers-scan niet geschikt is voor het beoogde doel dan wel om andere redenen niet kan worden uitgevoerd, heeft Bedrijfswaardering-MKB B.V. het recht de aanvraag te weigeren of u een aanpassing voor te stellen. In dat geval zal het eventueel door u betaalde bedrag aan u worden gerestitueerd dan wel verrekend met de overeengekomen prijs in geval van een aangepast voorstel.

Bij voorbaat dank voor uw opdracht!

Team Bedrijfswaardering-MKB B.V.

* verplicht veld

*

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Bedrijfsnaam*

Telefoonnummer*

E-mail*

De Waardedrijvers-scan heeft betrekking op

Bedrijf*

(graag ondernemingsvorm vermelden: B.V. of V.O.F.)

Doel van de Waardedrijvers-scan*
Maak uw keuze

Factuuradres

Straat/nummer*

Postcode*

Plaats*

Uw contactgegevens

Naam:
Bedrijf:
E-mail:
Telefoon:

Gegevens waardedrijversscan

Bedrijf:
Doel:

Factuuradres

Straat/nummer:
Postcode:
Plaats:

Totaal verschuldigd bedrag excl. BTW
0,00 EUR

Kies betaalmethode

*
U dient akkoord te gaan met de voorwaarden

Back to Top