Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn
De Register Valuators van Bedrijfswaardering-MKB hebben zeer specialistische kennis in huis, welke wij graag met u delen in de vorm van blogartikelen. Heeft u na het lezen van een blogartikel nog vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf?

Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf? Het is een kwestie van geld, risico en tijd. GeldEen overnamekandidaat of investeerder in uw bedrijf wil het rendement op zijn investering (de koopsom) na verloop van tijd uitgekeerd zien in geld. Als u in staat bent de winst te laten toenemen,...

Is uw strategie Future Proof én waardeverhogend?

Economische waarde creëert u door de toekomstige vrij uitkeerbare geldstromen van uw bedrijf te verhogen en de risico's te reduceren. Ondanks de huidige onzekere tijden, is het JUIST NU van belang uw strategie te herijken om uw onderscheidende positie in de markt op lange termijn te kunnen...

Wat is uw bedrijf NU eigenlijk waard?

“Overnamemarkt is terug op het niveau van voor Corona” leest u de laatste tijd in de krant (FD 5/9/2021). Maar: wat is uw bedrijf nu eigenlijk waard? Door de coronacrisis geven de huidige resultaten niet altijd een realistisch beeld van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf op...

Een gelukkig, gezond en waardecreërend 2021 toegewenst!

Het team van Bedrijfswaardering-MKB wenst iedereen een gezond en gelukkig 2021 toe. In 2020 is iedereen er nogmaals achtergekomen dat uw gezondheid, maar ook die van uw dierbaren boven alles gaat. Dat neemt niet weg dat u ook streeft naar het boeken van voortuigang in uw bedrijf en dat uw bedrijf...

Tien redenen voor het uitvoeren van een bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering is in veel situaties waardevol. Zo ook in tijden van een crisis. In de praktijk blijkt, dat ondernemers een bedrijfswaardering vooral laten uitvoeren als start van een overnametraject (koop of verkoop) als basis voor de prijsonderhandelingen, maar er zijn nog veel meer...
Previous Next

‘Ten tijde van COVID-19 is een Bedrijfswaardering inspirerend en waardevol’

Juist in een crisis is strategische heroriëntatie, scherp sturen op geldstromen en het reduceren van risico van groot belang. Een kernvraag hierbij is: wordt de onderneming zo toekomstbestendig?  Een toekomstbestendige onderneming is een onderneming die economische waarde creëert op de...

"Bedrijfswaardering is inspirerend en waardevol, juist ook in deze Coronacrisis"

Deze uitspraak deed afgelopen week een rasondernemer in de groothandel waarvoor wij jaarlijks indicatieve bedrijfswaarderingen doen en strategisch advies geven. Naast het compliment dat hij de eindbespreking als inspirerend had ervaren, is het mooi te constateren dat hij de conclusies en...

Is uw bedrijf toekomstbestendig? Toon het aan met de waardedrijvers-scan!

Hoe de Coronacrisis zal verlopen is nog erg onzeker. Desondanks moeten ondernemers, financiers en investeerders nu handelen op basis van verwachtingen over geldstromen en risico in de toekomst. Kernvraag is hierbij: is de onderneming toekomstbestendig? Dan wordt niet alleen gekeken naar de huidige...

Risicokapitaal nodig om Coronacrisis te overleven?

De steunmaatregelen van overheid/banken en werkkapitaalmanagement kunnen ontoereikend zijn om uw bedrijf te laten overleven. Aantrekken van risicokapitaal kan uw financiële plaatje sluitend maken. Het verkrijgen van praktisch inzicht in de economische waarde van uw onderneming op lange...

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Neem dan contact op met onze ervaren Register Valuator om u een duidelijk beeld te geven over alle mogelijkheden die Bedrijfswaardering-MKB biedt.