De economische waarde van een onderneming wordt bepaald door de (realistische) verwachtingen met betrekking tot de (groei van de) vrije geldstromen en het risicoprofiel van de onderneming vanuit het perspectief van een (potentiële) koper. Immers, wanneer een (potentiële) koper een investering overweegt in een onderneming, dan verwacht hij/zij daar een rendement op te behalen dat in verhouding staat tot het verwachte risico van de investering en dat vrij uitkeerbaar is.

Derhalve creëert een bedrijf waarde als de verwachte vrije geldstromen groter zijn dan de verwachte kosten van het geïnvesteerde vermogen. Dit kan het bedrijf doen door:
  • Het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) te verhogen of te optimaliseren (door de brutomarge te verhogen en/of de personeelskosten/overige bedrijfskosten te verlagen in relatie tot de omzet);
  • Het geïnvesteerde vermogen te verlagen of te optimaliseren (door een verantwoord investeringsbeleid in vaste activa en adequaat werkkapitaalmanagement);
  • Het risico en daarmee de vermogenskostenvoet te verlagen (door onder andere interne en externe afhankelijkheden/risico’s te reduceren gaat het risico c.q. de kostenvoet van het vermogen omlaag en de waarde van het bedrijf omhoog);
  • Het realiseren van groei van het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) (door onder andere de strategische keuze voor attractieve markten met groeipotentieel en het schaalbaar maken van het bedrijf voor het kunnen benutten van het groeipotentieel).
Concluderend kan worden gesteld, dat de economische waarde van een bedrijf in haar toekomst zit, namelijk de verwachting van een (potentiële) koper met betrekking tot bovenstaande aspecten. Resultaten gerealiseerd in het verleden zeggen veel over de prestaties van de onderneming tot op heden (track record), echter mogelijk weinig over de te verwachten resultaten in de toekomst onder gewijzigde en onzekere omstandigheden. Of hetgeen er op de balans staat ook een bepaalde economische waarde heeft voor een (potentiële) koper, wordt bepaald door de verwachte toegevoegde waarde die met deze activa kan worden gerealiseerd.
Back to Top