Een Register Accountant in ons netwerk benaderde ons om een onafhankelijke Indicatieve Bedrijfswaardering te verrichten voor een ondernemer met een communicatiebureau. Het bureau is actief op het gebied van communicatie, reclame, marketing en internet, zowel voor bekende A-merken maar ook voor (regionale) bedrijven. Doel van de bedrijfswaardering was de overdracht van de aandelen van de compagnon op een zorgvuldige wijze mogelijk te maken.
De volgende stappen zijn door ons met de ondernemer en zijn Register Accountant gezet:

Intake

Doel van de intake was:
 • Kennismaking met de ondernemer
 • Verkrijgen van inzicht in de achterliggende gedachte en het doel van de opdracht
 • Een eerste indruk krijgen van het te waarderen bedrijf en de markt
 • Belanghebbendende partijen identificeren
 • Informatie krijgen over de potentiële koper (financiële of strategische koper)
 • Vaststellen met welke bijzondere situaties rekening gehouden moet worden en welke specifieke informatie moet worden opgevraagd
 • Toelichten van de aanpak, de planning en het eindproduct van de maatwerk bedrijfswaardering
 • Beantwoorden van uw eventuele vragen
Op basis van het intakegesprek hebben wij een offerte opgesteld. Zodra we van de ondernemer een opdracht hebben ontvangen, zijn we gestart met de volgende stap.

Informatie verzamelen

De ondernemer heeft van ons een online vragenlijst ontvangen om meer inzicht te krijgen in de factoren, die een belangrijke invloed hebben op de waarde van het te waarderen bedrijf (de waardedrijvers). De vragenlijst gaat over onder andere de volgende onderwerpen:
 • Attractiviteit van de sector
 • Groeipotentieel
 • Afhankelijkheid van klanten/product-markten/leveranciers
 • Afhankelijkheid van ondernemer/medewerkers
 • Klantenbinding
 • Onderscheidend vermogen
 • Menselijk vermogen
 • Innovatievermogen
 • Professionaliteit
 • Cashflow generatie
Tevens is de volgende financiële informatie verzameld:
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar
 • Prognose voor de komende drie jaar

Verificatie

Nadat wij de informatie van de ondernemer hebben ontvangen, zijn wij gestart met onze analyses en beoordelingen.
Alvorens conclusies te trekken, hebben wij telefonisch een verificatiegesprek met de ondernemer gehad om zijn antwoorden op de online vragenlijst door te nemen en vragen te stellen over de verstrekte financiële cijfers. Doel was om een beperkte toetsing van de aannemelijkheid van de informatie/cijfers en de risico's te verrichten.

Waardering

Nadat de ontvangen informatie en de analyses/beoordelingen met de ondernemer zijn geverifieerd, zijn de door de ondernemer verwachte toekomstige vrije geldstromen in ons waarderingsmodel opgenomen en is door ons een vermogenskostenvoet vastgesteld. Tevens zijn de andere bouwstenen van de waardering bepaald. De economische waarde van het (eigen vermogen van het) bedrijf wordt berekend, met behulp van de Discounted Cashflow (DCF) methode. Voorgaande vindt plaats vanuit het vooraf overeengekomen perspectief: een financiële of strategische koper. Indien relevant en overeengekomen, zullen enkele scenario's worden doorgerekend. In het kader van de Indicatieve Bedrijfswaardering is een Discounted Cashflow berekening gemaakt op basis van vereenvoudige veronderstellingen en de beperkt op aannemelijkheid getoetste informatie/cijfers en risico's.
Bovenstaande is in een concept bedrijfswaarderingsrapport uiteengezet en onderbouwd. Er is een economische balans gepresenteerd met de conclusie met betrekking tot de waarde.

Terugkoppeling

Om er zeker van te zijn, dat het bedrijfswaarderingsrapport een juiste weergave is van de situatie,  hebben we telefonisch contact met de ondernemer opgenomen voor een toelichting en om zijn vragen/opmerkingen te vernemen. Indien daar aanleiding toe was, hebben wij in het concept bedrijfswaarderingsrapport de noodzakelijke verfijningen aangebracht, en vervolgens een definitieve versie van het bedrijfswaarderingsrapport naar de ondernemer gestuurd (digitaal).

Quote van de ondernemer: "Ik vind de samenwerking met Bedrijfswaardering-MKB in dit traject erg goed verlopen. Voor mij was het erg leerzaam, een eye opener."
Quote van de Register Accountant: "Wat mij betreft, heeft Bedrijfswaardering-MKB een prima document opgeleverd."

Back to Top