In het kader van de eventuele overname van de aandelen van een minderheidsaandeelhouder werden wij - via een bedrijfskundig/juridisch adviseur in ons netwerk - door een meerderheidsaandeelhouder van een ICT Consultancy bedrijf benaderd om een berekening van de economische waarde van de betreffende aandelen te maken. De berekening was louter gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, die door ons niet is gecontroleerd op juistheid/volledigheid en niet is getoetst op aannemelijkheid. In deze fase ging het de opdrachtgever slechts om het verkrijgen van globaal inzicht ter voorbereiding op de verkennede gesprekken met de minderheidsaandeelhouder.
Back to Top