"Bedrijfswaardering is inspirerend en waardevol, juist ook in deze Coronacrisis"

Delen:

Deze uitspraak deed afgelopen week een rasondernemer in de groothandel waarvoor wij jaarlijks indicatieve bedrijfswaarderingen doen en strategisch advies geven. Naast het compliment dat hij de eindbespreking als inspirerend had ervaren, is het mooi te constateren dat hij de conclusies en aanbevelingen in de dagelijkse praktijk gebruikt. Juist ook in deze Coronacrisis is strategische heroriëntatie en scherp sturen op geldstromen en risico van groot belang!

De ondernemer opereert met zijn bedrijven op verschillende product-markten waarvoor wij afzonderlijke indicatieve bedrijfswaarderingen hebben gedaan. Na het intakegesprek en het analyseren van de opgevraagde (financiële) informatie, is samen met de ondernemer de markt en het bedrijf doorgelicht aan de hand van onze online tool om de waardedrijvers te analyseren (de 'Waardedrijvers-scan'). Dit geeft praktisch inzicht in sterke, aandachts- en verbeterpunten vanuit strategisch en economische waarde perspectief. Vervolgens zijn de uitgangspunten van de prognose voor de komende vijf jaar vastgesteld, voor wat betreft resultaten, balansen en vrije geldstromen. Voorgaande beoordelen wij indicatief op aannemelijkheid door het te toetsen aan de hand van benchmark informatie, opgevraagde onderliggende gegevens en onze jarenlange ervaring in het (bege)leiden van MKB-bedrijven, onder andere in de groothandel. Vervolgens zijn door ons de bouwstenen van de waardebepaling vastgesteld en een economische waarde berekening gemaakt met een discounted cashflow (DCF) methode. Dit resulteert in een economische balans waaruit de economische waarde van de aandelen van de onderneming is af te leiden. Voorgaande wordt uitgewerkt in een rapport voor eigen (intern) gebruik door de opdrachtgever en zijn adviseurs.

Het strategisch advies voor de ondernemer omvatte naast aanbevelingen voor de (waardeverhoging-) strategie, ook advies met betrekking tot de voorgenomen investeringen in een bedrijfspand en een analyse/beoordeling van de bedrijfsstructuur. 

Volgend jaar rond deze tijd zal bovenstaande worden herhaald om het afgelopen jaar te evalueren en om koers en aanpak voor het komende jaar te bepalen. 

Wilt u meer weten over onze indicatieve bedrijfswaarderingen/strategische adviezen? Kijk dan op onze website (www.bedrijfswaardering-mkb.nl) of neem contact met mij op (M0629202473).

Team Bedrijfswaardering-MKB,

Drs. Nino Obbes RV
Bedrijfseconoom en Register Valuator