Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf?

Delen:
Aan welke knoppen gaat u draaien om uw bedrijfswaarde te verhogen? Het is een kwestie van geld, risico en tijd.

Een overnamekandidaat of investeerder in uw bedrijf wil het rendement op zijn investering (de koopsom) na verloop van tijd uitgekeerd zien in geld. Als u in staat bent de winst te laten toenemen, dan heeft dat een waardeverhogend effect. Maar als u bijvoorbeeld ieder jaar de winst moet herinvesteren in vaste activa (gebouwen, vervoermiddelen e.d.) of in werkkapitaal (debiteuren, voorraden e.d.), dan wordt er op dat moment geen economische waarde gecreëerd omdat er geen vrij uitkeerbare geldstromen zijn. Uiteraard is het de bedoeling dat u met die investeringen op termijn wel vrij uitkeerbare geldstromen creëert. Maar wat is de aannemelijkheid van deze verwachting? Hoe kunt u dat onderbouwen?

Een hoger risico betekent een lagere economische waarde. Als een overnamekandidaat of investeerder meer risico ziet, dan zal hij/zij een hogere vergoeding willen voor zijn geïnvesteerde kapitaal. Bijvoorbeeld MKB-bedrijven kunnen relatief winstgevender zijn dan grotere bedrijven, maar zijn relatief risicovoller door onder andere afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten, afhankelijkheid van de ondernemer e.d. De verwachtingen die een overnamekandidaat of investeerder heeft met betrekking tot het risicoprofiel van uw bedrijf is derhalve waardebepalend. Welke risico's zijn er in uw bedrijf en hoe reduceert u deze?

Zoals uit bovenstaande blijkt, gaat het om de verwachtingen met betrekking tot geld en risico in de tijd (de toekomst). Hierbij is het van belang u te realiseren, dat geld dat u eerder krijgt meer economische waarde heeft dan geld dat u later in de tijd krijgt. Immers, als uw investering pas over jaren rendement oplevert, dan wilt u daar een jaarlijkse vergoeding ("rente") voor die een waardeverlagend effect heeft. Kortom: als u sneller kan zorgen dat uw bedrijf vrije geldstromen creërt, dan verhoogt u de economische waarde. Benut u de mogelijkheden in de markt en uw bedrijf tijdig? Op welke wijze kunt u dit versnellen?

Kort samengevat, kunt u op de volgende wijze de economische waarde van uw bedrijf verhogen
  • Het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) te verhogen of te optimaliseren door de omzet en de brutomarge te verhogen en/of de personeelskosten/overige bedrijfskosten te verlagen in relatie tot de omzet;
  • Het geïnvesteerde vermogen te verlagen of te optimaliseren door een verantwoord investeringsbeleid in vaste activa en adequaat werkkapitaalmanagement;
  • Het risico te verlagen door onder andere interne en externe afhankelijkheden/risico’s te reduceren;
  • Het realiseren van groei door onder andere focus aan te brengen in de strategie (bijvoorbeeld doorpakken in de keuze voor attractieve markten met groeipotentieel) en het schaalbaar maken van het bedrijf voor het benutten van het groeipotentieel;
  • Het tijdig realiseren van bovenstaande.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)