Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

"Een waardeberekening is het geld meer dan waard"

Delen:
In de eerste plaats wensen wij u een gezond, succesvol en waardeverhogend 2023 toe! In het afgelopen jaar hebben wij voor diverse relaties van onze samenwerkingspartner Houweling Accountants interessante bedrijfswaarderingen gedaan en samen overnametrajecten begeleid. Hierover zullen wij u in de komende maanden via blogs berichten.

Bovenstaande uitspraak werd gedaan door een relatie in de aannemerij die de mogelijkheid kreeg zijn aandelen in te brengen in een fusie van ondernemingen. Om een onafhankelijk beeld te krijgen van de economische waarde van zijn aandelen en daarmee goed voorbereid te zijn op gesprekken met zijn samenwerkingspartners, heeft de ondernemer ons gevraagd een Waardeberekening te verrichten. Tevens hebben wij op zijn verzoek de voorliggende Aandeelhoudersovereenkomst geanalyseerd vanuit zijn positie en bedrijfseconomisch perspectief. Lees hieronder onze aanpak en de toegevoegde waarde van het eindresultaat.

Mocht u nadere informatie wensen over wat wij voor u kunnen betekenen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen (M0629202473).

Situatieschets
In een fusietraject als deze zijn er gemeenschappelijke belangen om de markt beter en kosteneffectiever te bewerken dan voorheen. Echter, bij het bepalen van ieders inbreng in de fusieonderneming kunnen er ook tegengestelde belangen ontstaan, namelijk als een partij van mening is dat zijn inbreng niet op de juiste waarde wordt geschat. Dit moet worden voorkomen om de prettige en constructieve relatie te behouden. Onze visie is dat "redelijke mensen, op basis van redelijke uitgangspunten en met professionele begeleiding, tot een redelijke waardering van de aandelen komen". Daarom was het van onze opdrachtgever verstandig om de hulp in te roepen van zijn Register Accountant en ons als Register Valuator. Samen zijn wij in staat om op basis van de juiste informatie, wetenschappelijke berekeningsmethoden en jarenlange ervaring in het analyseren/beoordelen van markten en bedrijven, tot een economische waarde berekening te komen die recht doet aan de opgebouwde economische waarde van de onderneming.

Waardeberekening en strategisch advies
De Waardeberekening is de meest laagdrempelige vorm van dienstverlening die wij kennen. Op basis van de aangeleverde (financiële) informatie en input van de ondernemer in een persoonlijk gesprek wordt een financiële prognose en een conceptrapport Waardeberekening opgesteld. Zie het Voorbeeldrapport Waardeberekening via de volgende link: Voorbeeldrapport Waardeberekenening.
Indien gewenst, kan het rapport worden opgewaardeerd tot een Indicatieve Bedrijfswaardering, waarin wij tevens de Waardedrijvers (de belangrijkste waardebepalende factoren) van het bedrijf analyseren en we de aannemelijkheid van de door de ondernemer aangeleverde informatie indicatief beoordelen. Zie via bijgevoegde link de verschillende vormen van dienstverlening die wij bieden: Dienstenoverzicht BWMKB.
Voor onze opdrachtgever was een Waardeberekening toereikend, omdat hij zelf over de relevante informatie beschikte en de berekening alleen voor gebruik door hemzelf en zijn professionele adviseurs was bedoeld.
Tijdens de bespreking van het conceptrapport zijn, door de accountant en ons, aanbevelingen gedaan voor de insteek en de onderhandelingsruimte voor de besprekingen met de samenwerkingspartners van de ondernemer. 

Resultaat en vervolg
Van de ondernemer kregen wij teruggekoppeld, dat de gesprekken met zijn samenwerkingspartners tot tevredenheid van alle partijen is verlopen, met name door de onafhankelijke waardeberekeningen die de partijen door een Register Valuator hadden laten verrichten. Zo werd een emotionele onderhandeling over prijzen op basis van vuistregels zoveel als mogelijk vermeden en kwam men tot een redelijke waardering van ieders inbreng.
Vervolgens werd ons gevraagd om de voorliggende aandeelhoudersovereenkomst te laten toetsen vanuit de positie van onze opdrachtgever en vanuit bedrijfseconomische perspectief.

Quote van de ondernemer
"Een waardeberekening is het geld meer dan waard"

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Neem dan contact op met onze ervaren Register Valuator om u een duidelijk beeld te geven over alle mogelijkheden die Bedrijfswaardering-MKB biedt.