Hoeveel vrij uitkeerbare geldstromen creëert uw bedrijf?

Delen:
In onze vorige blog gaven we aan, dat economische waardeverhoging een kwestie van geld, risico en tijd is. In deze blog gaan we dieper in op 'geld': het creëren van vrij uitkeerbare geldstromen. Dit betreft geldstromen die vrij kunnen worden uitgekeerd aan alle vermogensverschaffers. Met andere woorden: geld dat niet nodig is voor de operatie van de onderneming zelf (bijvoorbeeld als investering in werkkapitaal of vaste activa). Voor een partij die uw bedrijf wil overnemen, is uiteraard met name van belang hoeveel zij in de toekomst als dividend kunnen uitkeren zonder dat de operatie van de onderneming in gevaar komt. Immers hiervoor betaalt de koper u een verkoopprijs, die zij in de toekomst wil terugverdienen en wel met een rendement op het geïnvesteerde kapitaal dat hoger is dan de kostenvoet van het vermogen gebaseerd op het risicoprofiel van het bedrijf.

Vrij uitkeerbare geldstromen creëert u door:
  • Netto operationeel resultaat (dit is het bedrijfsresultaat = EBIT gecorrigeerd voor vennootschapsbelasting) plus elementen in het resultaat die geen effect op de geldstromen hebben, zoals afschrijvingen en mutatie voorzieningen, te verhogen;
  • Investeringen in werkkapitaal (debiteuren, voorraden en overige vorderingen minus crediteuren en overige schulden) en investeringen in vaste activa (gebouwen, machines, installaties, vervoermiddelen) in een gezonde verhouding met de groei van het netto operationeel resultaat te houden en - indien mogelijk - verhoudingsgewijs te verlagen.
In onze praktijk zien we regelmatig het volgende:
  • MKB ondernemers zijn meer gefocust op winst dan op vrije geldstromen. Er wordt winst gemaakt, maar dat geld vloeit grotendeels weg naar bijvoorbeeld relatief hogere voorraden/debiteuren, investeringen in machines/vervoermiddelen en aflossing van schulden. Hierdoor blijft er voor dividenduitkering aan de aandeelhouders relatief weinig over. 
  • MKB ondernemers hebben beperkt inzicht in de economische waarde van hun bedrijf en wat zij kunnen doen om dit te verhogen. Hoe sneller men in de tijd kan aantonen, dat de onderneming materiële vrije geldstromen realiseert, des te hoger is de economische waarde. Voorgaande uiteraard los van het risicoprofiel van het bedrijf, wat we in de volgende blog zullen bespreken.
Wilt u meer weten over optimaliseren van vrije geldstromen of vrijblijvend met een Register Valuator van gedachten wisselen? Of bent u geïnteresseerd in onze laagdrempelige economische waardeberekening? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)