Wat is uw bedrijf NU eigenlijk waard?

Delen:
“Overnamemarkt is terug op het niveau van voor Corona” leest u de laatste tijd in de krant (FD 5/9/2021). Maar: wat is uw bedrijf nu eigenlijk waard? Door de coronacrisis geven de huidige resultaten niet altijd een realistisch beeld van de verdiencapaciteit en het risicoprofiel van uw bedrijf op de lange termijn. Om een waardering en prijs te krijgen die recht doet aan hetgeen u met uw bedrijf voor de toekomst heeft opgebouwd, is het van groot belang om de economische waarde van uw bedrijf te berekenen en aannemelijk te maken, alvorens met een overnamekandidaat in onderhandeling te gaan. Zie onderstaande praktijkcase en een beschrijving van onze dienst Waardeanalyse en -berekening.

Praktijkcase Waardeanalyse en -berekening voor overname door landelijke speler