Bedrijfswaardering-MKB verschaft MKB-ondernemers professioneel en onafhankelijk inzicht in de waarde van hun bedrijf, de waardebepalende factoren (waardedrijvers) en begeleidt hen bij het op een praktische wijze verhogen van de bedrijfswaarde. Missie Bedrijfswaardering-MKB: uw partner in waardebepaling én waardeverhoging van uw bedrijf.

Bedrijfswaardering-MKB heeft drie vormen van dienstverlening ontwikkeld:
  1. Waardedrijvers-scan: het geven van  globaal inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren (waardedrijvers) en een ruwe berekening maken van de economische waarde;
  2. Bedrijfswaardering: het bepalen van de economische waarde van (het eigen vermogen) van uw bedrijf vanuit de optiek van een financiële of strategische koper/investeerder (van een indicatieve bedrijfswaardering tot een uitgebreid waardeoordeel);
  3. Waardeverhogingstraject: het bepalen van een totaalstrategie- en aanpak voor het verhogen van de waarde van uw bedrijf en - indien gewenst-  het begeleiden van u bij het realiseren van de waardeverhogende maatregelen.
Zie voor een een uitgebreide toelichting (incl. prijsindicatie) het Overzicht diensten Bedrijfswaardering-MKB.
Back to Top