Bedrijfswaardering installatiebedrijf

Gezien zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd, heeft de ondernemer van een middelgroot technisch installatiebedrijf, gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor het binnenklimaat, ons gevraagd om als start van het verkoopproces een indicatief oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf vanuit het perspectief van een potentiële koper. Hierbij werd gevraagd het perspectief van zowel een financiële als een strategische koper in ogenschouw te nemen.

De aanpak

In het persoonlijke intakegesprek met de ondernemer in ons kantoor hebben we de belangrijkste waardebepalende aspecten (waardedrijvers) van het bedrijf besproken. Voor het vellen van een indicatief oordeel toetsen wij de aannemelijkheid van de ontvangen informatie en vragen wij aanvullende (financiële) informatie op bij de onderneming ter onderbouwing van deze veronderstellingen (denk aan: jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar, meest actuele cijfers van het lopende boekjaar, prognose komende boekjaar, order- en contractenportefeuille en specificaties van verschillende posten in de balans en resultatenrekeningen).

Vervolgens zijn door ons verschillende analyses en beoordelingen uitgevoerd en in een persoonlijk gesprek met de ondernemer geverifieerd (onder andere met betrekking tot: prestaties op de waardedrijvers, historische financiële situatie en benchmark, aannemelijkheid van de prognoses), de bouwstenen van de indicatieve bedrijfswaardering bepaald (onder andere: kostenvoeten eigen/vreemd vermogen, overtollige liquide middelen, zelfstandige vruchtdragers, debt like items en belastingeffecten) en een indicatie van de economische waarde bepaald (mede op basis van een Discounted Cashflow - DCF - berekening).

Het resultaat

Het eindproduct van de opdracht was een Rapport Indicatieve Bedrijfswaardering en een Strategisch advies voor de verkoop.
De ondernemer gaf het volgende aan Bedrijfswaardering-MKB mee: “Bedrijfswaardering-MKB heeft mij op een kernachtige en persoonlijke wijze praktisch inzicht gegeven in deze voor mij complexe materie. Ik realiseer me nu terdege, dat een goed inzicht in de economische waarde van mijn bedrijf cruciaal is als voorbereiding op een bedrijfsoverdracht, omdat het de waarde blootlegt en daarmee de onderhandelingsruimte bepaalt om te komen tot een voor mij geschikte prijs.”

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 0629202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.