Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Dienstverlening

‘Door de ervaring met overnames in onze sector, was Bedrijfswaardering-MKB uitstekend in staat om te bepalen hoe een strategische koper ons bedrijf waardeert’

-Eigenaar Multimediabedrijf-

Waardedrijvers-scan transportbedrijf voor eventuele verkoop

De ondernemer van een middelgroot transportbedrijf verkreeg toespelingen van een concurrent om het bedrijf aan hem te verkopen. Gezien de leeftijd van de ondernemer, wilde hij deze toespelingen niet zomaar naast zich neerleggen en benaderde Bedrijfswaardering-MKB om een eerste indruk te krijgen van de prestaties van zijn bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren en een ruwe schatting van de economische waarde.


De aanpak


De belangrijkste aspecten van de waardedrijversscan van het transportbedrijf waren de attractiviteit van de sector, groeipotentieel, afhankelijkheden van klanten/leveranciers en van medewerkers en de ondernemer. Ook werd onderzoek gedaan naar klantenbinding, onderscheidend, menselijk en innovatievermogen, professionaliteit van bedrijfsprocessen en cashflow generatie. Tevens werden de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar en de uitgangspunten van de ondernemer voor de prognose van het lopende en komende jaar besproken. Op grond van de aangeleverde informatie in het intakegesprek, publiek beschikbare benchmarkt-informatie en onze eigen kennis van de sector, hebben wij een globale analyse verricht en -samen met de ondernemer - een globale prognose opgesteld. Vervolgens is de score van het bedrijf op de waardedrijvers vastgesteld, sterke, aandachts-en verbeterpunten geïdentificeerd en een ruwe waarderekening gemaakt. Een concept Dashboardrapport werd door ons opgesteld en in een persoonlijk gesprek met de ondernemer bij ons op kantoor toegelicht en met de ondernemer vastgesteld.

Het resultaat


De ondernemer gaf het volgende aan Bedrijfswaardering-MKB mee: ‘’De conclusies waren voor mij zeer verhelderend. Ik weet nu aan welke zaken ik moet werken om de waarde van mijn bedrijf te verhogen en heb goed advies gekregen hoe om te gaan met de toespelingen van mijn concurrent. Als zij met concrete zaken over de brug komen, zal ik zeker Bedrijfswaardering-MKB inschakelen om de Waardedrijvers-scan te laten opwaarderen tot een (indicatieve) bedrijfswaardering en om samen de overnamestrategie te bepalen’.
Waardedrijvers-scan transportbedrijf voor eventuele verkoop

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Neem dan contact op met onze ervaren Register Valuator om u een duidelijk beeld te geven over alle mogelijkheden die Bedrijfswaardering-MKB biedt.