Bedrijfswaardering communicatiebureau voor aandeelhouderszaken

Een Register Accountant in ons netwerk benaderde ons om een indicatieve bedrijfswaardering te verrichten voor een ondernemer die met zijn compagnon een communicatie-bureau runt. Het bureau werkt zowel voor bekende A-merken als voor (regionale) bedrijven. Doel van de opdracht was om een onafhankelijk beeld te krijgen van de waarde van het bureau en daarmee goed voorbereid te zijn op de besprekingen met de compagnon over de overname van zijn aandelen. 

De aanpak

Na het intakegesprek heeft de ondernemer onze online vragenlijst met betrekking tot de waardedrijvers van het bedrijf ingevuld en ons de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar toegestuurd. Na een eerste analyse van de informatie hebben wij met de ondernemer een persoonlijk gesprek gehad om een goed beeld te krijgen van de markt en het bedrijf. Hierbij kwamen onder andere de volgende aspecten aan de orde: attractiviteit van de sector, groeipotentieel van het bedrijf, afhankelijkheden van klanten/leveranciers/medewerkers/de ondernemers e.d., klantenbinding,  onderscheidende vermogen, innovatieve en menselijke vermogen, professionaliteit van bedrijfsprocessen en cashflowgeneratie. Tevens werden de uitgangspunten voor de financiële prognose (resultaten, balansen, vrije geldstromen) besproken. 
Vervolgens hebben wij de aannemelijkheid van de verwachte toekomstige vrije geldstromen en het risicoprofiel van het bedrijf beoordeeld. Na vaststelling van de bouwstenen van de indicatieve bedrijfswaardering (waaronder de kostenvoet van het eigen vermogen) hebben wij met een Discounted Cashflow Methode (DCF) de economische waarde van het bedrijf berekent en hierover een indicatief oordeel gegeven. In een persoonlijk gesprek met de ondernemer zijn vragen en opmerkingen besproken. Indien daar aanleiding toe was, hebben wij in het rapport de noodzakelijke verfijningen aangebracht.


Het resultaat

De mening van de ondernemer over het traject en het eindproduct: "Ik vind de samenwerking met Bedrijfswaardering-MKB in dit traject erg goed verlopen. Voor mij was het erg leerzaam, echt een eye opener."
Opmerking van de Register Accountant: "Wat mij betreft, heeft Bedrijfswaardering-MKB een prima onafhankelijk document opgeleverd als basis voor de overnamebesprekingen."