Strategisch waardeadvies verzekeringsbedrijf voor earn out

Door een Register Accountant in ons netwerk werden wij benaderd om twee ondernemers te adviseren die 5 jaar daarvoor het grootste deel van hun aandelen in een middelgroot zakelijk verzekeringsbedrijf hadden verkocht aan een grote internationale concurrent. Voor de overname van de laatste tranche aandelen lag er een bedrijfswaardering van de overnamepartij gebaseerd op hun interpretatie van de toenmalige koop- en aandeelhoudersovereenkomst. De ondernemers wilden een onafhankelijk advies over de voorliggende waardering en de onderhandelingsstrategie/-tactiek. Na een persoonlijk gesprek over voorgaande, vroegen zij ons een beknopte Engelstalige rapportage te maken ter verstrekking aan de overnamepartij.


De aanpak

Na bestudering van de koop- en aandeelhoudersovereenkomst bleek, dat de uitgangspunten voor de waardering en de prijs van de laatste tranche van de aandelen op sommige punten voor meerdere uitleg vatbaar was. Op basis van onze doorrekening van de financiële cijfers en het beoordelen van de uitgangspunten vanuit het perspectief van economische waarde (de heden ten dage gebruikelijke discounted cash flow benadering, zoals wij die als Register Valuators louter hanteren), hebben wij de beargumentatie van de overnamepartij kunnen weerleggen en de onderhandelingspositie van de ondernemers kunnen versterken.


Het resultaat

De ondernemers merkten het volgende op:
"Door het professionele advies van Bedrijfswaardering-MKB B.V., dat stand hield in onderhandelingen met de directeur-eigenaren van deze sterke internationale speler, hebben wij een aanzienlijk hogere prijs voor onze aandelen kunnen bedingen dan door de overnamepartij voorgesteld".