Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Handel

‘Bedrijfswaardering-MKB legde de vinger op de zere plek: we hebben ons in het verleden te veel gericht op een beperkt aantal grote klanten. Hierdoor kwam de waardering lager uit dan door ons verwacht. Maar door zijn adviezen voor het reduceren van de risico’s op te volgen, hebben we grote financiële problemen kunnen voorkomen’

-Directie Internationale groothandel-

Strategisch Bedrijfs- en Waardeplan Internationale Groothandel

De ondernemer van een internationale groothandel met een eigen merk en een sterke positie in Nederland en de omringende landen, benaderde ons om een toekomstbestendige strategie te ontwikkelen, waarmee het onderscheidende vermogen op lange termijn verder wordt uitgebouwd en de economische waarde...

Strategisch investeringsadvies groothandel

De directeur-eigenaar van een groothandel heeft ons benaderd voor een strategisch advies over zijn voorgenomen investering in een nieuw, eigen bedrijfspand (de huidige panden worden gehuurd). Zijn vraagstelling was of een dergelijke investering verstandig is, mede gezien zijn doel om over...

Strategisch advies Waardeverhoging-Verkoopklaar maken Groothandel

Na het laten verrichten van een indicatieve bedrijfswaardering voor zijn ondernemingen in de internationale groothandel, heeft de ondernemer ons gevraagd om een strategisch advies te geven over mogelijkheiden voor waardeverhoging en verkoopklaar maken van zijn bedrijf. Doelen hiervan waren om op...

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Neem dan contact op met onze ervaren Register Valuator om u een duidelijk beeld te geven over alle mogelijkheden die Bedrijfswaardering-MKB biedt.