Bedrijfswaardering internationale textielgroothandel voor bedrijfsbeslissingen

Wij werden benaderd door een ondernemer uit onze klantenkring met de vraag: wat is mijn bedrijf nu eigenlijk waard? Zijn bedrijf is een groothandel met  innovatieve producten en textiel voor beddenfabrikanten in Europa. Achterliggende gedachte van de vraag was om zijn bedrijfsbeslissingen hierop te gaan baseren, waaronder het wel of niet investeren in een nieuw pand. Gezien de aard van de opdracht en de beperkte verspreidingskring (de opdrachtgever en zijn professionele adviseurs), werd gekozen voor een indicatieve bedrijfswaardering.


De aanpak

In deze opdracht heeft onze Register Valuator onze 5-stappen methode om te komen tot een indicatieve bedrijfswaardering met de ondernemer doorlopen:
  1. Intake: persoonlijk gesprek met de ondernemer in ons kantoor over aanleiding, doel en reikwijdte van de opdracht (een bedrijfsbezoek werd niet nodig geacht omdat het bedrijf een klant van ons is);
  2. Informatieverzameling: benodigde (financiële) informatie verzamelen voor het kunnen beoordelen van de aannemelijkheid van de geldstroomprognoses en het risicoprofiel van het bedrijf;
  3. Verificatie: eerste analyse van de ontvangen informatie en persoonlijk gesprek met de ondernemer in ons kantoor om feiten en omstandigheden te toetsen en uitgangspunten voor de prognose vast te stellen;
  4. Uitvoering: waardedrijvers- en financiële analyse (incl. benchmarking) uitvoeren, aannemelijke financiële prognose opstellen, risicoprofiel beoordelen, de (bouwstenen van de) waardering bepalen en conclusie formuleren;
  5. Terugkoppeling: concept rapport met de ondernemer bespreken in ons kantoor en vervolgens definitief maken.


Het resultaat

De ondernemer liet ons het volgende weten: "Bedrijfswaardering-MKB kwam snel tot de kern van onze business en wist de essentie van de bedrijfswaardering enthousiast aan mij duidelijk te maken".