Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Handel

‘Bedrijfswaardering-MKB legde de vinger op de zere plek: we hebben ons in het verleden te veel gericht op een beperkt aantal grote klanten. Hierdoor kwam de waardering lager uit dan door ons verwacht. Maar door zijn adviezen voor het reduceren van de risico’s op te volgen, hebben we grote financiële problemen kunnen voorkomen’

-Directie Internationale groothandel-

Strategisch advies Waardeverhoging-Verkoopklaar maken Groothandel

Na het laten verrichten van een indicatieve bedrijfswaardering voor zijn ondernemingen in de internationale groothandel, heeft de ondernemer ons gevraagd om een strategisch advies te geven over mogelijkheiden voor waardeverhoging en verkoopklaar maken van zijn bedrijf. Doelen hiervan waren om op grond hiervan: belangrijke investerings- en bedrijfsbeslissingen te nemen, te zorgen dat de ondernemer over enkele jaren meer op afstand van het bedrijf kan functioneren en het bedrijf in de komende jaren gereed te maken voor een eventuele bedrijfsoverdracht.

De aanpak

In de Indicatieve Bedrijfswaardering die wij voor de ondernemer hebben verricht, zit een Waardedrijvers-analyse waarin we de onderneming beoordelen op de belangrijkste waardebepalende factoren, zoals attractiviteit van de sector, Groeipotentieel, Afhankelijkheden extern (klanten, leveranciers, intermediairs), Afhankelijkheden intern (ondernemer, medewerker), Klantenbinding, Onderscheiden vermogen, Menselijk vermogen, Innovatie- en duurzaamheidvermogen, Professionaliteit bedrijfsprocessen en Cashflow generatie (zie de afbeelding bij deze blog). De Waardedrijvers-analyse gebruiken we in de Indicatieve Bedrijfswaardering om de aannemelijkheid van de geldstroomprojecties en het risicoprofiel te bepalen,
Echter, de Waardedrijvers-analyse geeft tevens praktisch inzicht in sterke, aandachts- en verbeterpunten voor de strategie van de onderneming. Denk onder andere aan: strategische focus op attractieve niches in de markt, het vergroten van het groeipotentieel van het bedrijf, goede spreiding in het klantenbestand realiseren en aandacht voor verbetering van cashflowgeneratie door werkkapitaalmanagement. Maar denk ook aan: in overweging nemen met een bedrijfsactiviteit te stoppen, aanpakken van de relatief grote afhankelijkheid van bepaalde sleutelfunctionarissen en de ondernemer, het verbeteren van de managementstuurinformatie en het verder automatiseren van het voorraadbeheer.
Tevens is in de indicatieve bedrijfswaardering ook een realiteitscheck opgenomen, waarin de impliciete prijsvorming op de markt wordt ingeschat. De gap tussen economische waarde en de prijs die op de peildatum mogelijk op de markt tot stand komt, geeft ook veel aanknopingspunten voor te nemen maatregelen. Denk aan: opschonen van de werkmaatschappij/balans- en resultatenrekening (alleen operationele activiteiten en medewerkers), opbouwen van een track record e.d.
Afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht, passeren hier ook fiscaal-juridische aspecten de revue.
Voorgaande geeft voor ons veel aanknopingspunten voor wat er nu concreet in het bedrijf moet worden aangepakt en geborgd, alsmede de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd. De aanbevelingen worden in een beknopte rapportage zo helder mogelijk verwoord en in een persoonlijk gesprek met de ondernemer besproken.

Het resultaat

Naast onze powerpoint rapportage met de analyse en beoordeling, heeft de ondernemer een beknopte actielijst waarmee hij direct aan de slag kon gaan. Indien gewenst, hebben we periodiek gesprek met de ondernemer om de voortang/resultaten te bewaken en eventueel bij te sturen.

Quote van de ondernemer 

De ondernemer liet ons weten: "Bedrijfswaardering-MKB heeft mijn visie op het bedrijf verrijkt door mij te laten zien hoe er vanuit waardeperspectief naar wordt gekeken. Ik ga zeker aan de slag met de concrete maatregelen!"
Strategisch advies Waardeverhoging-Verkoopklaar maken Groothandel

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Neem dan contact op met onze ervaren Register Valuator om u een duidelijk beeld te geven over alle mogelijkheden die Bedrijfswaardering-MKB biedt.