Waardestrategie metaalbewerkingsbedrijf

De ondernemer van een middelgrote metaalbewerker gespecialiseerd in een totaalpakket voor systeembouwers in diverse sectoren, heeft ons gevraagd om samen met het managementteam de bedrijfsstrategie van het bedrijf voor de komende 5 jaar te formuleren en te vertalen naar een effectieve organisatie en concrete aanpak voor realisatie. Omdat de ondernemer onder andere als missie voor het bedrijf heeft, dat het zelfstandig en waarde creërend moet blijven, is de waardestrategie als integraal onderdeel van de vorming van de bedrijfsstrategie meegenomen.

De aanpak

Voor deze opdracht is onze, in de praktijk uitgebreid beproefde en aantoonbaar succesvol gebleken, methode ‘Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen’ als basis genomen en aangevuld met elementen vanuit waardeperspectief:

Doorlichten markt en bedrijf: gezamenlijke beeldvorming van de huidige en verwachte toekomstige (externe en interne) situatie van het bedrijf vanuit verschillende perspectieven, waar een waardedrijvers-analyse is toegevoegd aan de analyse/beoordeling om sterke, aandachts- en verbeterpunten te identificeren vanuit waardeperspectief (zie dienst Waardedrijvers-scan);

Bedrijfs- en waardestrategie bepalen: gezamenlijke visie op de toekomst van de markt/het bedrijf creëren en deze vertalen in heldere strategieën en concrete doelen (onder andere weergegeven in een Business Model Canvas en Strategy Map), aangevuld met een strategisch thema gericht op waardeverhoging (weergegeven in een zogeheten Value Map);

Organisatie vormgeven: kenmerken van de toekomstige organisatie bepalen die nodig zijn om de geformuleerde bedrijfs- en waardestrategie en -doelen te kunnen realiseren (welke vertaalslag in de Strategy en Value Map wordt weergeven);

Financieel plan en waardering opstellen: strategisch plan vertalen in financiële prognoses (balansen, resultaten en kasstromen) voor de (middel-)lange termijn, aangevuld met een Waardeberekening* van de economische waarde van het bedrijf vanuit verschillende scenario’s;

Roadmap vaststellen: specificeren en doseren van de te realiseren doelen en aanpak qua prioriteit en tijd met als doel een haalbare realisatie van de bedrijfs- en waardestrategie.

* Een Waardeberekening is een doorrekening van de van de opdrachtgever ontvangen (financiële) informatie, hetgeen voor het strategietraject geschikt is. Voorgaande is geen bedrijfswaardering, hetgeen een veel uitgebreidere, tijdrovendere en daarom kostbaardere opdracht is.

Het resultaat

De ondernemer gaf aan Bedrijfswaardering-MKB mee: “Bedrijfswaardering-MKB beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van strategie en bedrijfswaardering in onze sector, waardoor waardecreatie in het strategisch bedrijfsplan wordt geïntegreerd. Doordat zij het managementteam en andere sleutelfunctionarissen op enthousiaste wijze in de verschillende stappen kunnen betrekken (zoals door ons ook is gewenst), resulteert een gedragen totaalstrategie en -aanpak. Wij zijn van plan om Bedrijfswaardering-MKB ook periodiek te vragen voor het begeleiden van de realisatie van onze bedrijfs- en waardestrategie.”