Waardedrijvers-scan producent zorgproducten voor overname

De ondernemers van een metaalbewerkingsbedrijf kregen het aanbod om te participeren in een jong bedrijf dat elektrische vervoermiddelen voor gehandicapten assembleert en vermarkt/verkoopt. De aandeelhouder zocht een partner voor haar productie, hetgeen voor het metaalbewerkingsbedrijf een mogelijkheid betekende om een eigen gestandaardiseerd op order en voorraad te kunnen produceren met relatief veel toegevoegde waarde. Omdat de andere aandeelhouder in het bedrijf al in gesprek was met andere participatiekandidaten, was het van belang om snel te schakelen. Daarom kregen wij de opdracht om in enkele dagen een Waardedrijvers-scan te verrichten, op grond waarvan onze opdrachtgever in staat zou zijn om de attractiviteit en haalbaarheid van de eventuele participatie op hoofdlijnen te beoordelen.


De aanpak

Op basis van een interview met de aandeelhouders van de producent van zorgproducten, mede aan de hand van onze online waardedrijvers vragenlijst, hebben wij een beeld gekregen van belangrijke waardebepalende factoren als: attractiviteit van de sector, groeipotentieel, afhankelijkheden van klanten/leveranciers/medewerkers/ondernemers. Maar ook hebben wij gekeken naar klantenbinding, onderscheidend, menselijk vermogen, innovatievermogen en professionaliteit van bedrijfsprocessen. Tevens werden de beschikbare jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de uitgangspunten voor de prognose van het lopende en komende jaar besproken, zoals die door de aandeelhouders waren opgesteld. Op grond van de aangeleverde informatie in het intakegesprek, publiek beschikbare benchmark-informatie en onze eigen kennis van de sector, hebben wij een globale analyse verricht en - samen met onze opdrachtgevers - een eigen globale prognose opgesteld gezien vanuit verschillende scenario's. Voorgaande hebben wij aangevuld met een financiële analyse en prognose van het bedrijf van onze opdrachtgevers om de financiële ruimte voor een eventuele participatie te kunnen bepalen. Vervolgens is een waardeanalyse verricht en de economische waarde van het overnameobject doorgerekend, alsmede de conclusies verwerkt in ons dashboard rapport Waardedrijvers-scan. Op grond van voorgaande waren wij in staat om onze opdrachtgever in korte tijd een onafhankelijk advies op hoofdlijnen te geven.

Het resultaat


De ondernemers zeiden het volgende over ons: ‘’Bedrijfswaardering-MKB kon erg snel schakelen en de situatie - op basis van de ervaring van de Register Valuator - goed doorgronden, waardoor we tijdig een goed globaal beeld kregen van de attractiviteit en haalbaarheid van deze participatiemogelijkheid."