Een bedrijfswaardering van Bedrijfswaardering-MKB is een schatting van de economische waarde van (het eigen vermogen van) een bedrijf.

De economische waarde  van een bedrijf betreft de toekomstige vrije geldstromen die naar verwachting door het bedrijf worden gegenereerd in de toekomst (op basis van een onzekere toekomst onder risicovolle omstandigheden) en die naar de huidige (contante) waarde berekend op basis van een vermogenskostenvoet van een potentiële (financiële of strategische) koper.

Een bedrijfswaardering is maatwerk, enerzijds omdat uw bedrijf en de verwachtingen met betrekking tot de toekomst van uw bedrijf uniek zijn en anderzijds omdat de economische waarde wordt bepaald door het perspectief van de potentiële (financiële of strategische) koper.

Back to Top