Deskundigen schatten, dat bedrijven met een goede bedrijfswaardering aanzienlijk sneller worden verkocht. Een te lage waardering kan ertoe leiden, dat u als verkoper niet de maximaal haalbare verkoopprijs in de onderhandelingen realiseert. Een te hoge waardering kan ertoe leiden, dat u niet uit de onderhandelingen met potentiële kopers komt.

Daarnaast worden bedrijven, die beter scoren op de waardebepalende factoren (waardedrijvers), vaak tegen een hogere waarde verkocht. Een bedrijfswaardering geeft inzicht in de waarde van uw onderneming en hoe u deze kunt verhogen.

Als koper van een bedrijf, is het uiteraard van belang, dat u de verdiencapaciteit (de toekomstige vrije geldstromen) van het over te nemen bedrijf goed inschat en op grond daarvan, en de kosten van het geïnvesteerde vermogen, bepaalt of de investering verantwoord is. Een bedrijfswaardering geeft u het inzicht om vorengenoemde economische beslissing te kunnen nemen.

Bedrijfswaardering-MKB kan de economische waarde van een onderneming voor u professioneel vaststellen en onderbouwen. Daardoor kunt u de waarde van de onderneming verhogen en/of zich beter voorbereiden op (onderhandelingen in) een overname of fusie.

Back to Top