De waarde van uw bedrijf wordt bepaald door het verwachte nut van de benodigde investering ten opzichte van de kosten van het geïnvesteerderde vermogen (het opofferen van een verwacht nut van een andere investering). De prijs is het resultaat van de onderhandelingen tussen koper en verkoper.

De waarde is bij lange na niet het enige dat bij prijsbepaling van belang is. Er zijn veel meer factoren die een grote rol spelen. Lees welke factoren een rol spelen in het artikel De essentie van bedrijfswaarde en prijs.

Bedrijfswaardering-MKB biedt niet alleen een professionele, onafhankelijke bedrijfswaardering, maar - indien gewenst - ook een indicatie voor de prijs.

Back to Top