Een maatwerk bedrijfswaardering heeft zeker zin, ook na enkele moeilijke (crisis-)jaren. Bij het bepalen van de economische waarde van uw bedrijf wordt namelijk naar de verwachtingen voor de toekomst van uw bedrijf gekeken.

Vaak zal het wel moeilijker zijn om de prijs in de onderhandelingen op het gewenste niveau te krijgen, omdat de koper de relatief lage rentabiliteit van de afgelopen jaren als argument zal gebruiken om minder voor het bedrijf te bepalen.

Door het maatwerk bedrijfswaarderingsrapport van Bedrijfswaardering-MKB staat u sterker in de onderhandelingen omdat de toekomstverwachtingen optimaal worden onderbouwd. Tevens kan het u helpen bij het zoeken naar een 'strategische koper' (een partij die het bedrijf om strategische redenen koopt, zoals schaalvergroting, geografische dekking, uitbreiding assortiment e.d.).

Tenslotte, kunt u met de aanbevelingen in het rapport van Bedrijfswaardering-MKB maatregelen nemen om de waarde doelgericht te gaan verhogen alvorens te verkopen.

Back to Top