Vergelijk de diensten van Bedrijfswaardering-MKB

Dienst

  WAARDEDRIJVERS-
SCAN
 

BEDRIJFSWAARDERING

 

WAARDEVERHOGING

Doel   Het geven van globaal inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren (waardedrijvers) en een ruwe berekening maken van de economische waarde   Het bepalen van de economische waarde van (het eigen vermogen van) uw bedrijf vanuit de optiek van een (financiële of strategische) koper/investeerder   Het bepalen van een totaalstrategie/-aanpak voor het verhogen van de waarde van uw bedrijf en - indien gewenst - het begeleiden van u bij het realiseren van waardeverhogende maatregelen.
Reikwijdte   Globaal inzicht verschaffen op basis van door u verstrekte beperkte (financiële) informatie die door de Register Valuator niet wordt getoetst op aannemelijkheid.
De ruwe berekening is géén (indicatieve) bedrijfswaardering, hetgeen een veel uitgebreidere en daardoor meer tijdroverende en kostbaardere opdracht is.
  Afhankelijk van het doel van de opdracht varieert de reikwijdte:
 • Indicatieve bedrijfswaardering: een indicatie geven van de economische waarde op basis van door u verstrekte beperkte informatie die door de Register Valuator beperkt wordt getoetst op aannemelijkheid;
 • Uitgebreide bedrijfswaardering: een waardeoordeel c.q. waardeverklaring op basis van alle door de Register Valuator nodig geachte informatie voor een uitgebreide toetsing op aannemelijkheid
  Op basis van een intakegesprek of de uitkomsten van een Waardedrijvers-scan en/of een Bedrijfswaardering wordt samen met u de reikwijdte van het Waardeverhogingstraject bepaald
 Methode   Waardedrijvers-analyse:op basis van het door u invullen van onze online vragenlijst.
Waardeberekening: op basis van de door u aangeleverde financiële  cijfers/prognoses wordt een vereenvoudigde Discounted Cashflow berekening gemaakt.
  Waardedrijvers-analyse
Toetsing van de aannemelijkheid van de aangeleverde informatie (diepgang afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht)
Uitgebreide Discounted Casflow berekening
  Analyses/beoordelingen van aangeleverde informatie
Workshops met u en (eventueel) uw Management Team/
sleutelfunctionarissen aan de hand van een door ons ontwikkelde methode voor het MKB
Fiscale en juridische aspecten   Valt buiten de reikwijdte van de opdracht   Afhankelijk van de overeengekomen reikwijdte van de opdracht   Afhankelijk van de overeengekomen reikwijdte van de opdracht
Eindproduct   Dashboardrapport  met de conclusie van de waardeberekening   Bedrijfswaarderingsrapport   Waardeverhogingsplan:
Value Map en Roadmap op 1 A3
Toepassing   Vooronderzoek voor:
overname, verkoopklaar maken en waardeverhoging
  Overnames en Fusies
Strategisch management
Bemiddeling/Geschillen
Aandeelhoudersovereenkomst
Fiscale waardering
  Verkoopklaar maken
Voorbereiden overname
Strategisch management
Waardemanagement
(duurzame waardecreatie)
Gebruik   Voor intern gebruik   Voor intern of extern gebruik   Voor intern gebruik
Aanpak  
 • Intake: via telefoon/Skype/Facetime
 • Informatieverzamelen: online vragenlijst door u in te vullen met betrekking tot de waardedrijvers en de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar plus een prognose voor (tenminste) het komende jaar
 • Verificatie informatie: via een telefoon/Skype/Facetime gesprek met u
 • Uitvoering: waardedrijvers-analyse uitvoeren, Waardeberekening maken en  een Concept Dashboard-rapport opstellen
 • Terugkoppeling bespreken van het Concept Dashboardrapport in een gesprek met u via telefoon/Skype/Facetime en vervolgens het Dashboardrapport definitief maken
 
 • Intake: in een persoonlijk gesprek met u op uw locatie of in ons kantoor
 • Informatieverzamelen: opvragen beschikbare documenten (markt-/strategie-/organisatie, financiële resultaten/prognoses, fiscaal/juridisch), invullen online vragenlijst door u, een telefonisch/Skype/Facetime gesprek met u en - afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht - eventueel uitgebreid met desk research, strategische/marktanalyses, financiële analyses/prognoses, interviews met management en andere belanghebbenden, fiscale en juridische beoordeling
 • Verificatie informatie: via een persoonlijk gesprek met u op uw locatie of in ons kantoor
 • Uitvoering: Bedrijfswaardering uitvoeren en een Concept Bedrijfswaarderingsrapport opstellen
 • Terugkoppeling: bespreken van het Concept Bedrijfswaarderingsrapport in een persoonlijk gesprek met u op uw locatie of in ons kantoor en vervolgens het Bedrijfswaarderingsrapport definitief maken
  Stappen:
 1. Doorlichten Markt/Bedrijf en een Waardedrijvers-analyse plus Bedrijfswaardering uitvoeren (indien nog niet gedaan)
 2. Waardeverhogings-missie/visie/strategie bepalen (Value Map op 1 A3 maken)
 3. Waardeverhogings-organisatie vormgeven
 4. Waardeverhogings-financieel plan opstellen
 5. Roadmap voor implementatie opstellen (op 1 A3) en - indien gewenst - de implementatie begeleiden (als Stuurgroep)
Doorlooptijd  

Ca. 7 werkdagen na ontvangst van alle benodigde informatie

 

Vanaf ca. 4 tot 6 weken vanaf ontvangst van alle benodigde informatie (afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht)

 

Afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht

Kosten   Vanaf €1.500,- excl. BTW
Geeft u binnen 1 maand na de scan een opdracht voor een Bedrijfswaardering of een Waardeverhogingstraject dan worden de kosten van de scan in mindering gebracht
  Vanaf €4.500,-, excl. BTW
Zie de opmerking bij Waardedrijvers-scan
  Vanaf €9.000,-, excl. BTW
Indien reeds een Waardedrijvers-scan en/of Bedrijfswaardering door ons is verricht dan heeft dat een kostenverlagend effect op het Waardeverhogingstraject
    Bestel   Vraag aan   Vraag aan
 WAARDEDRIJVERS-SCAN
Doel Het geven van inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de belangrijkste waardebepalende factoren (waardedrijvers) en een ruwe berekening maken van de economische waarde.
Reikwijdte Globaal inzicht verschaffen op basis van door u verstrekte beperkte (financiële) informatie die door de Register Valuator niet wordt getoetst op aannemelijkheid.
De ruwe berekening is géén (indicatieve) bedrijfswaardering, hetgeen een veel uitgebreidere en daardoor meer tijdrovende en kostbaardere opdracht is.
Methode Waardedrijvers-analyse : op basis van het door u invullen van onze online vragenlijst. 
Waardeberekening: op basis van de door u aangeleverde financiële cijfers/prognoses wordt een vereenvoudigde Discounted Cashflow berekening gemaakt.
Fiscale en juridische aspecten:

Valt buiten de reikwijdte van de opdracht

Eindproduct

Dashboardrapport met de conclusie van de waardeberekening

Toepassing

Vooronderzoek voor overname, verkoopklaar maken en waardeverhoging

Gebruik Voor intern gebruik
Aanpak
 • Intake: via telefoon/Skype/Facetime
 • Informatieverzamelen: online vragenlijst door u in te vullen met betrekking tot de waardedrijvers en de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar plus een prognose voor (tenminste) het komende jaar.
 • Verificatie informatie: via telefoon/Skype/Facetime gesprek met u
 • Uitvoering: Waardedrijvers-analyse uitvoeren, Waardeberekening maken en een Concept Dashboardrapport opstellen
 • Terugkoppeling bespreken van het Concept Dashboardrapport in een gesprek met u via telefoon/Skype/Facetime en vervolgens het Dashboardrapport definitief maken
Doorlooptijd Ca. 7 werkdagen na ontvangst van alle benodigde informatie
Kosten Vanaf €1.500,- excl. BTW
Geeft u binnen 1 maand na de scan een opdracht voor een Bedrijfswaardering of Waardverhogingstraject dan worden de kosten van de scan in mindering gebracht
  Bestel
 BEDRIJFSWAARDERING
Doel Het bepalen van de economische waarde van (het eigen vermogen van) uw bedrijf vanuit de optiek van een (financiële of strategische) koper/investeerder
Reikwijdte Afhankelijk van het doel van de opdracht varieert de reikwijdte:
 • Indicatieve bedrijfswaardering: een indicatie geven van de economische waarde op basis van door u verstrekte beperkte informatie die door de Register Valuator beperkt wordt getoetst op aannemelijkheid
 • Uitgebreide bedrijfswaardering: een waardeoordeel c.q. waardeverklaring op basis van alle door de Register Valuator nodig geachte informatie voor een uitgebreide toetsing op aannemelijkheid
Methode Waardedrijvers-analyse
Toetsing van de aannemelijkheid van de aangeleverde informatie (diepgang afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht)
Uitgebreidere Discounted Cashflow berekening
Fiscale en juridische aspecten Afhankelijk van de overeengekomen reikwijdte van de opdracht
Eindproduct Bedrijfswaarderingsrapport
Toepassing

Overnames en Fusies

Strategische management

Bemiddeling/Geschillen

Aandeelhoudersovereenkomst

Fiscale waardering

Gebruik Voor intern of extern gebruik
Aanpak
 • Intake: in een persoonlijk gesprek met u op uw locatie of in ons kantoor
 • Informatieverzamelen: opvragen beschikbare documenten (markt-/strategie-/organisatie, financiële resultaten/prognoses, fiscaal/juridisch), invullen online vragenlijst door u, een telefonisch/Skype/Facetime gesprek met u en - afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht - eventueel uitgebreid met desk research, strategische/marktanalyses, financiële analyses/prognoses, interviews met management en andere belanghebbenden, fiscale en juridische beoordeling
 • Verificatie informatie: via een persoonlijk gesprek met u op uw locatie of in ons kantoor
 • Uitvoering: Bedrijfswaardering uitvoeren en een Concept Bedrijfswaarderingsrapport opstellen
 • Terugkoppeling: bespreken van het Concept Bedrijfswaarderingsrapport in een persoonlijk gesprek met u op uw locatie of in ons kantoor en het Bedrijfswaarderingsrapport definitief maken
Doorlooptijd Vanaf ca. 4 tot 6 weken na ontvangst van alle benodigde informatie (afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht)
Kosten Vanaf 4.500,-, excl. BTW
Zie opmerking bij de Waardedrijvers-scan
  Vraag aan
 WAARDEVERHOGING
Doel Het bepalen van een totaalstrategie/-aanpak voor het verhogen van de waarde van uw bedrijf en - indien gewenst - het begeleiden van u bij het realiseren van waardeverhogende maatregelen
Reikwijdte Op basis van de uitkomsten van een Waardedrijvers-scan of een Bedrijfswaardering wordt samen met u de reikwijdte van het Waardeverhogingstraject bepaald
Methode Analyse/beoordelingen van aangeleverde informatie
Workshops met u en uw Management Team/sleutelfunctionarissen aan de hand van een door Bedrijfwaardering-MKB ontwikkelde methode voor het MKB
Fiscale en juridische aspecten Afhankelijk van de overeengekomen reikwijdte van de opdracht
Eindproduct Waardeverhogingsplan: Value Map en Road Map op 1 A3
Toepassing Verkoopklaar maken
Voorbereiden overname
Strategisch management
Waardemanagement
(duurzame waardecreatie)
Gebruik Voor intern gebruik
Aanpak Stappen:
 1. Doorlichten Markt/Bedrijf en een Waardedrijvers-analyse plus Bedrijfswaardering uitvoeren (indien nog niet gedaan)
 2. Waardeverhogings-missie/visie/strategie bepalen (Value Map op 1 A3)
 3. Waardeverhogings-organisatie vormgeven
 4. Waardeverhogings-financieel plan opstellen
 5. Roadmap voor implementatie opstellen (op 1A3) en - indien gewenst - implementatie begeleiden (als Stuurgroep)
Doorlooptijd Afhankelijk van de reikwijdte van de opdracht
Kosten Vanaf €9.000,-, excl. BTW
Indien reeds een Waardedrijvers-scan en/of een Bedrijfswaardering door ons is verricht dan heeft dat een kostenverlagend effect op het Waardeverhogingstraject
  Vraag aan