Doel

Het geven van inzicht in de prestaties van uw bedrijf op de waardebepalende factoren (waardedrijvers), inclusief een ruwe schatting van de economische waarde

Eindproduct

Een Dashboard-rapport met de score van uw bedrijf op de verschillende waardedrijvers en een totaalscore, alsmede per waardedrijver de conclusies en aanbevelingen.In het rapport is ook een Waardeberekening opgenomen op basis van de door u aangeleverde informatie.

Aanpak

Intake

Zodra we van u de opdracht voor een Waardedrijvers-scan hebben ontvangen, nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op voor een telefonisch/Skype/Facetime intakegesprek. Doel:

 • Eerste kennismaking met u
 • Verkrijgen van inzicht in de achterliggende gedachte en het doel van de opdracht
 • Een eerste indruk krijgen van het bedrijf en de markt
 • Toelichten van de aanpak, de planning en het eindproduct van de waardedrijvers-scan
 • Beantwoorden van uw eventuele vragen

Informatie verzamelen

Na de intake ontvangt u van ons een uitgebreide online vragenlijst om meer inzicht te krijgen in de factoren, die een belangrijke invloed hebben op de waarde van uw bedrijf (de waardedrijvers). De vragenlijst gaat over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Attractiviteit van de sector
 • Groeipotentieel
 • Afhankelijkheid van klanten/product-markten/leveranciers
 • Afhankelijkheid van ondernemer/medewerkers
 • Klantenbinding
 • Onderscheidend vermogen
 • Menselijk en organisatievermogen
 • Innovatievermogen
 • Professionaliteit
 • Cashflow generatie

Tevens vragen wij u de financiële cijfers van de afgelopen 3 boekjaren plus een prognose voor de komende 3 jaar.

Verificatie informatie

Nadat wij een eerste analyse hebben verricht, nemen wij via telefoon/Skype/Facetime contact met u op om de informatie te verifiëren.

Uitvoering

Nadat wij de informatie van u hebben ontvangen en geverifieerd, verrichten wij een Waardedrijvers-analyse en maken wij een Waardeberekening, op grond waarvan wij een concept Dashboard-rapport opstellen.

Terugkoppeling

In een persoonlijk gesprek met u per telefoon/Skype/Facetime bespreken wij met u het concept Dashboard-rapport en komen samen met u tot aandachts- en verbeterpunten. Indien daar aanleiding toe is, zullen wij noodzakelijke verfijningen in het dashboard-rapport aanbrengen, en vervolgens een definitieve versie van het Dashboard-rapport naar u sturen (digitaal).

Back to Top