Bestel de Waardedrijvers-scan

Gebruik onderstaand formulier om een Waardedrijvers-scan te bestellen. De kosten zijn €2.500,- excl. BTW. Na invulling ontvangt u een email met daarin een bestelbevestiging en een factuur. Vervolgens nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op voor een Intakegesprek via telefoon/Skype/Facetime.

Na ontvangst van de betaling van bovengenoemd bedrag op ons bankrekeningnummer NL65INGB0007055115, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling, sturen wij u een link naar een online vragenlijst over de waardedrijvers. Zodra wij de informatie hebben ontvangen, streven we naar het opleveren van een concept dashboard rapport na ongeveer 7 werkdagen. Dit rapport zullen we in een gesprek met u via telefoon/Skype/Facetime bespreken en - indien daar aanleiding toe is - aanpassen.

Indien uit het intakegesprek en/of de eventueel door u aangeleverde informatie blijkt, dat de Waardedrijvers-scan niet geschikt is voor het beoogde doel dan wel om andere redenen niet kan worden uitgevoerd, heeft Bedrijfswaardering-MKB B.V. het recht de aanvraag te weigeren of u een aanpassing voor te stellen. In dat geval zal het eventueel door u betaalde bedrag aan u worden gerestitueerd dan wel verrekend met de overeengekomen prijs in geval van een aangepast voorstel.

Bij voorbaat dank voor uw opdracht!

Team Bedrijfswaardering-MKB B.V.

* verplicht veld

Vul alstublieft uw voorletters in

Vul alstublieft uw achternaam in

Vul alstublieft uw bedrijfsnaam in

Vul alstublieft uw telefoonnummer in

Vul alstublieft uw e-mailadres in

De Waardedrijvers-scan heeft betrekking op

Vul alstublieft de bedrijfsnaam in waarop de waardescan betrekking heeft

(graag ondernemingsvorm vermelden: B.V. of V.O.F.)

Maak uw keuze

Factuuradres

Vul alstublieft straatnaam en nummer in

Vul alstublieft uw postcode in

Vul alstublieft uw plaatsnaam in

Controleer hieronder uw gegevens

Uw contactgegevens

Naam:
Bedrijf:
E-mail:
Telefoon:


Gegevens waardedrijversscan

Bedrijf:
Doel:


Factuuradres

Straat/nummer:
Postcode:
Plaats:

0,00 EUR

U dient akkoord te gaan met de voorwaarden