Een professionele en onafhankelijke bedrijfswaardering is essentieel voor het (ver-)kopen van uw bedrijf. Hiermee kunt u de waarde van uw bedrijf professioneel onderbouwen. Daardoor staat u sterker in de onderhandelingen en haalt u de emotie eruit (zeker bij een transactie in de familie), waardoor een betere transactie tot stand komt. Tevens voorkomt u enerzijds, dat u door een te lage waardering niet de maximaal haalbare verkoopprijs in de onderhandelingen weet te realiseren. Anderzijds, voorkomt u dat u niet in onderhandeling komt/blijft met potentiële overnamekandidaten door een te hoge verwachting van de waarde. Overigens is de waarde niet gelijk aan de prijs. Lees over het verschil tussen waarde en prijs in het artikel De essentie van bedrijfswaarde en prijs.

Ook kunt u met een professionele en onafhankelijke bedrijfswaardering de waarde van uw onderneming voorafgaand aan een overname (koop/verkoop) verhogen door de structurele verdiencapaciteit (vrije geldstromen) te verhogen en/of het bedrijfsrisicoprofiel te verlagen. Lees hoe u voorgaande realiseert in het artikel Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf?

De Register Valuators van Bedrijfswaardering-MKB hebben kennis van uw business waardoor zij uw bedrijf op de juiste waarde weten te schatten en praktische adviezen voor waardeverhogende maatregelen kunnen geven.

Back to Top